University of Twente Student Theses

Login

Analyse van de verschillen tussen de grondwatermodellen Azure en Hydromedah bj de provincie Utrecht

Siersema, A. (2017) Analyse van de verschillen tussen de grondwatermodellen Azure en Hydromedah bj de provincie Utrecht.

[img] PDF
23MB
Abstract:Voor het kiezen van locaties voor drinkwaterwinningen in de provincie Utrecht, is het van belang om te voorspellen wat de invloed van onttrekkingen op het specifieke gebied doet. Bij de provincie Utrecht zijn er twee grondwatermodellen die hier geschikt voor zijn: Azure en Hydromedah. Echter geven ze niet dezelfde resultaten voor dezelfde locatie en het is onduidelijk welk model het beste de werkelijkheid representeert. Daarom zal er in deze studie worden gekeken welk model het best de werkelijkheid representeert en of er nog simpele aanpassingen in het model aan te bevelen zijn. Dit zal worden gedaan voor vier locaties rondom Utrecht: Doorn, Groenekan, Leidsche Rijn en Zeist. Om het doel te bereiken zijn de modellen Azure en Hydromedah vergeleken met waarnemingen voor deze vier locaties. De stijghoogtes die uit de modellen volgden, zijn vergeleken met puntmetingen van peilbuizen. Ook zijn de horizontale doorlatendheid en de weerstand van de modellagen vergeleken met REGIS II. Tevens zijn de watergangen van de modellen bekeken. Tot slot zijn de horizontale doorlatendheid, weerstand en watergangen uitgewisseld tussen de modellen om te kijken of kleine aanpassingen in het model kunnen leiden tot een verbeterde stijghoogte. Hieruit is geconcludeerd dat de modellen Azure en Hydromedah per locatie verschillen in hoe goed ze de werkelijkheid representeren. Dit heeft voornamelijk te maken met de variatie in horizontale doorlatendheid en weerstand. Deze eigenschappen zijn per model ook locatieafhankelijk hoe goed ze overeen komen met het REGIS II model. De watergangen hebben weinig invloed op de stijghoogte. Als er per locatie wordt gekeken, representeert bij Doorn, Groenekan en Leidsche Rijn het model Azure de stijghoogte het het beste. Bij Zeist representeert Hydromedah het het beste. Bij Zeist is het daarbij aan te bevelen om de watergangen van Azure te gebruiken in plaats van die van Hydromedah. Echter zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek. Er zijn ook aanbevelingen gemaakt voor welk model het best gebruikt kan worden voor andere locaties in de provincie. Deze zijn enkel op weinig data gebaseerd aangezien er maar naar vier locaties is gekeken. Daarom is het aan te bevelen om naar meer locaties te kijken in het onderzoek. Ook is het REGIS II model gebruikt als model dat de werkelijkheid goed representeert voor de horizontale doorlatendheid en weerstand. Een andere aanbeveling die hieruit volgt is dat er ook grondboringen vergeleken moeten worden met de modellen hiervoor.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74505
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page