University of Twente Student Theses

Login

Een Quick tool voor het modelleren van de vereiste erosiebestendigheid van de graszode van de Ijsseldijk

Twijnstra, J.J. (2017) Een Quick tool voor het modelleren van de vereiste erosiebestendigheid van de graszode van de Ijsseldijk.

[img] PDF
3MB
Abstract:Sinds Januari 2017 zijn er nieuwe normen voor de veiligheidsbeoordeling voor dijken, gereguleerd in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium. Een van de faalmechanismen waar Waterschap Vallei en Veluwe op basis van de nieuwe normen op toetst tot het jaar 2023, is het faalmechanisme van de erosie van de kruin en het binnentalud. Momenteel wil het waterschap een Quick tool, om in te schatten wat de vereiste erosiebestendigheid van de graszode is, op basis van de nieuwe normen. Deze inschatting is dan ook het doel van het onderzoek. De ingeschatte vereiste erosiebestendigheid werkt door als streefbeeld voor risico-afwegingen en conservatieve beslissingen in dagelijks beheer van het waterschap. In deze paper wordt het modelleren en het toepassen van de Quick tool gepresenteerd. De Quick tool kan door het waterschap worden ingezet, om op een snelle wijze de vereiste erosiebestendigheid van de graszode (uitgedrukt in een vereist grastype) van een trajectdeel van de IJsseldijk te bepalen. Voor deze bepalingen, wordt eerst gekeken welke data nodig en beschikbaar is. Vervolgens wordt gekeken hoe overslag gemodelleerd kan worden en hoe deze overslag vertaald kan worden naar een vereist grastype. De Quick tool berekent de golfoverslag semi-probabilistisch, op basis van de bestaande dijk- en rivierkarakteristieken. Tot slot wordt de toepasbaarheid van de Quick tool bepaald. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is een kaart die aangeeft wat de vereiste grastypen zijn en waar, zodat door de beheerder snel kan worden gekeken waar een hoge en lage eis is aan de kwaliteit van de grasmat. De Quick tool is toegepast op een enkel trajectdeel met beperkte inputdata. Als de tool met meer data en met meer gedetailleerde data wordt toegepast, is de Quick tool nog waardevoller voor het waterschap. De conservatieve aannames (door gebrek aan data) van de Quick tool, sluiten goed aan bij de conservatieve beslissingen van de beheerder. De Quick tool modelleert op dezelfde wijze als PC-Overslag, maar is in tegenstelling tot PC-Overslag toepasbaar op een trajectdeel en dus een snelle scan. De Quick tool resultaten zijn goed toepasbaar in het maken van risico-afwegingen en conservatieve beslissingen in het dagelijks beheer. Voor een nauwkeuriger resultaat van de Quick tool wordt aanbevolen om: • PC-Overslag te gebruiken als het hoogste grastype de graszode onvoldoende erosiebestendig is voor een nauwkeurigere berekening. • Gedetailleerdere data van de dijkkarakteristieken te gebruiken. • Gebruik te maken van de nieuwe classificatie methode. • De data van grondsoortkwaliteit van de deklaag van de kruin en het binnentalud naar boven te halen. • De resultaten van Grastoets te valideren met de resultaten van de Quick tool.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74523
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page