University of Twente Student Theses

Login

Geomorfologische veranderingen in de Voordelta : en de effecten op de NCV-monitoring

Spaa, W.D. (2017) Geomorfologische veranderingen in de Voordelta : en de effecten op de NCV-monitoring.

[img] PDF
8MB
Abstract:In dit verslag worden de geomorfologische veranderingen in de Voordelta beschreven met in het bijzonder de circa 400 Natuur Compensatie Voordelta (NCV)-monitoringlocaties tussen 2004 en 2013. De Voordelta is een kustgebied van de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Zeeland. De Voordelta is een gebied met hoge natuur waarden en is een van de beschermde gebieden van de Natura 20001. Dit betekent dat het gebied beschermd is door de ‘Habitat richtlijn’(1992) en de ‘Vogelrichtlijn’(1979). Tussen 2008 en 2013 is de Maasvlakte 2 gebouwd (Havenbedrijf Rotterdam N.V.). De aanleg en het bestaan van de Maasvlakte 2 kan mogelijk negatieve effecten hebben op de beschermde natuurwaarden in de Voordelta (Prins et al. b, 2014). Er wordt verwacht dat een gebied van maximaal 2455 ha aan waardevolle zeebodem verloren kan gaan. Dit verloren gebied moet gecompenseerd worden volgens de Natuurbeschermingswet (1998) (RIKZ, 2007). Deze compensatie is gerealiseerd in de vorm van een bodembeschermgebied in de Voordelta met daarin verscheidende rustgebieden en een nieuw duingebied in Delfland. In het bodembeschermgebied zijn er beperkingen opgelegd voor de visserij, zo moeten ze voortaan de zeebodem ontzien (Havenbedrijf Rotterdam N.V.). Om te bepalen of de reeds gedane compensaties voldoende zijn om de mogelijk negatieve effecten van de Maasvlakte 2 op de Flora en Fauna in de Voordelta te compenseren is de MEP ‘Natuur Compensatie Voordelta’ gemaakt. De MEP ‘Natuur Compensatie Voordelta’ wordt gedaan door het ministerie van infrastructuur en milieu (IenM) en het uitvoerende agentschap Rijkswaterstaat (RWS). Voor het onderzoek naar onder andere de effecten op de benthische organismen zijn er van circa 400 locaties in de Voordelta monsters van de bodemgenomen. Volgens het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat is de mogelijke correlatie tussen benthische fauna en de geomorfologische veranderingen nog niet voldoende onderzocht. Daarom heeft Rijkswaterstaat gevraagd een onderzoek te doen naar de geomorfologische veranderingen in de Voordelta en in het bijzonder de circa 400 monitoringlocaties. Dit onderzoek wordt in dit verslag beschreven. Het onderzoeksdoel is als volgt geformuleerd: “Het bepalen en verklaren van de bathymetrische en geomorfologische ontwikkeling in de Voordelta met een focus op de circa 400 NCV-monitoringlocaties in de periode 2004-2013”In dit verslag worden de geomorfologische veranderingen in de Voordelta beschreven met in het bijzonder de circa 400 Natuur Compensatie Voordelta (NCV)-monitoringlocaties tussen 2004 en 2013. De Voordelta is een kustgebied van de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Zeeland. De Voordelta is een gebied met hoge natuur waarden en is een van de beschermde gebieden van de Natura 20001. Dit betekent dat het gebied beschermd is door de ‘Habitat richtlijn’(1992) en de ‘Vogelrichtlijn’(1979). Tussen 2008 en 2013 is de Maasvlakte 2 gebouwd (Havenbedrijf Rotterdam N.V.). De aanleg en het bestaan van de Maasvlakte 2 kan mogelijk negatieve effecten hebben op de beschermde natuurwaarden in de Voordelta (Prins et al. b, 2014). Er wordt verwacht dat een gebied van maximaal 2455 ha aan waardevolle zeebodem verloren kan gaan. Dit verloren gebied moet gecompenseerd worden volgens de Natuurbeschermingswet (1998) (RIKZ, 2007). Deze compensatie is gerealiseerd in de vorm van een bodembeschermgebied in de Voordelta met daarin verscheidende rustgebieden en een nieuw duingebied in Delfland. In het bodembeschermgebied zijn er beperkingen opgelegd voor de visserij, zo moeten ze voortaan de zeebodem ontzien (Havenbedrijf Rotterdam N.V.). Om te bepalen of de reeds gedane compensaties voldoende zijn om de mogelijk negatieve effecten van de Maasvlakte 2 op de Flora en Fauna in de Voordelta te compenseren is de MEP ‘Natuur Compensatie Voordelta’ gemaakt. De MEP ‘Natuur Compensatie Voordelta’ wordt gedaan door het ministerie van infrastructuur en milieu (IenM) en het uitvoerende agentschap Rijkswaterstaat (RWS). Voor het onderzoek naar onder andere de effecten op de benthische organismen zijn er van circa 400 locaties in de Voordelta monsters van de bodemgenomen. Volgens het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat is de mogelijke correlatie tussen benthische fauna en de geomorfologische veranderingen nog niet voldoende onderzocht. Daarom heeft Rijkswaterstaat gevraagd een onderzoek te doen naar de geomorfologische veranderingen in de Voordelta en in het bijzonder de circa 400 monitoringlocaties. Dit onderzoek wordt in dit verslag beschreven. Het onderzoeksdoel is als volgt geformuleerd: “Het bepalen en verklaren van de bathymetrische en geomorfologische ontwikkeling in de Voordelta met een focus op de circa 400 NCV-monitoringlocaties in de periode 2004-2013”
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74525
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page