University of Twente Student Theses

Login

De effecten van positieve psychologische interventies op het welbevinden en de psychologische symptomen (distress) in klinische populaties met somatische klachten: een systematische review

Niewerth, V.S. (2018) De effecten van positieve psychologische interventies op het welbevinden en de psychologische symptomen (distress) in klinische populaties met somatische klachten: een systematische review.

[img] PDF
598kB
Abstract:Achtergrond Hoewel bekend is dat positieve psychologische interventies (PPI’s) positieve effecten op de geestelijke gezondheid van mensen in niet-klinische populaties kunnen hebben, laat de huidige literatuur de effectiviteit van PPI’s voor de verbetering van welbevinden en psychologische klachten (distress) in klinische populaties niet overtuigend zien. Het doel van dit onderzoek is om de effecten van PPI’s op het welbevinden, depressie, angst en stress in klinische populaties met somatische klachten te onderzoeken. Methode Dit onderzoek is een systematisch literatuuronderzoek volgens de PRISMA-richtlijnen. De databases PsycINFO, PubMed en Scopus worden doorzocht op studies van PPI’s in klinische populaties. Verder worden van de interventies de PPI-componenten gerepresenteerd in navolging van Schueller en Parks (2014). De kwaliteit van de studies wordt beoordeeld door middel van de Jadad scale en Cochrane Collaboration’s tool for assessing of risk bias. Resultaten Er zijn zeventien onderzoeken geïncludeerd. Bij 769 deelnemers met somatische klachten. De analyse van de effectiviteit van PPI’s in de betreffende populatie heeft aangetoond dat de meeste onderzoeken een significante positieve toename aan welbevinden laten zien. Voor angst, stress en depressie zijn grotendeels geen significante effecten bij de patiënten gevonden. Het aantal van PPI-componenten in een interventie heeft niet per se invloed op betere resultaten. De kwaliteit van de studies is laag tot gemiddeld. Conclusie De resultaten maken duidelijk dat PPI’s positieve psychologische processen kunnen versterken maar grotendeels de psychopathologie van de deelnemers niet kunnen reduceren. Gezien de groeiende belangstelling van PPI’s in klinische settings is meer onderzoek van hoge kwaliteit gewenst om daarvan de effectiviteit om het welbevinden te verbeteren en de distress bij mensen met somatische ziekten in klinische steekproeven te verminderen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74534
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page