University of Twente Student Theses

Login

Data-analyse van stroomsnelheids metingen van een referentiesituatie van een krib bij Brakel

IJzer, Steven (2006) Data-analyse van stroomsnelheids metingen van een referentiesituatie van een krib bij Brakel.

[img] PDF
2MB
Abstract:Voor u ligt mijn verslaglegging over de verplichte stage behorende bij de studie Civiele Techniek & Management. In april 2006 liep ik stage bij het RIZA, onderdeel van het ministerie van verkeer en waterstaat, in Arnhem. Tijdens mijn stage heb ik geprobeerd voor een interessegebied van de rivier de Waal bij Brakel enkele karakteristieke theoretische stromingsparameter(waarden) te bepalen aan de hand van snelheidsmetingen gedaan met een ADCP. De gevonden waarden voor de verschillende parameters zijn vergeleken met de bodemligging in het hele interessegebied. Indien er een koppeling blijkt te zijn tussen de bodemligging en (één van) de parameters, kan op basis van uitsluitend de stroomsnelheidsmetingen voorspeld worden of er op de bodem wat aan de hand is. De verwachting is dat een te plaatsen testopstelling voor een kribkop het stroombeeld moet veranderen op een manier die kribvlammen (ondiepten) in de vaargeul voorkomt. De ingreep betreft een scherm dat de stromingen rechter en minder turbulent langs een krib moet laten stromen, waardoor de krachten op de bodemdeeltjes uniformer verdeeld worden en ondieptes net als troggen voorkomen worden. De ingreep en de daarop volgende metingen konden door schade aan meetapparatuur en achterstand met de te verlenen vergunningen helaas niet uitgevoerd worden tijdens de stage. Dit verslag behandelt daarom uitsluitend metingen die gedaan zijn voor de geplande ingreep. Van alle parameters blijkt de dieptegemiddelde stroomsnelheid het best samen te hangen met het bodemprofiel. Er zijn aanbevelingen gedaan over hoe er het beste met de ADCP gemeten kon worden. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een door mij uitgevoerde ontwerp van de tweede meetcampagne. Niet alle data van deze meetcampagne kon verwerkt worden in het verslag (omdat deze niet op tijd vanuit de meetdienst aangeleverd werd), maar er zijn aanwijzingen dat de tweede dataset een betere meting betreft om verder mee aan de slag te gaan. Een tweede zinnige parameter lijkt de vorticiteit (wervelsterkte) te zijn. Er dient nog wel wat werk te gebeuren voordat de waarde van deze parameter nauwkeurig genoeg bepaald kan worden om definitief uitsluitsel te geven over de bruikbaarheid ervan met betrekking tot de kribvlammen-problematiek.
Item Type:Internship Report (Bachelor)
Clients:
RWS-RIZA, Arnhem, The Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74556
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page