University of Twente Student Theses

Login

Positieve psychologie : een systematische review naar het effect van positief psychologische interventies bij patiënten met een depressieve stoornis.

Schimmel, K. (2018) Positieve psychologie : een systematische review naar het effect van positief psychologische interventies bij patiënten met een depressieve stoornis.

[img] PDF
258kB
Abstract:De depressieve stoornis is een ernstige psychische aandoening, het risico op terugval neemt toe na elke depressieve episode. Recent onderzoek toont aan dat psychotherapie en antidepressiva minder goed werken dan aanvankelijk werd gedacht. Deze bevinding maakt het zinvol om te kijken naar andere behandel mogelijkheden voor patiënten met een depressieve stoornis. Positief Psychologische Interventies (PPI’s) richten zich niet op de (klinische) klachten, maar worden ingezet om het niveau van welbevinden te verhogen waardoor men veerkrachtiger wordt ten tijde van terugval. Het doel van deze systematische review is inzicht krijgen in wat er in de literatuur bekend is over de effectiviteit van PPI’s bij patiënten met een depressieve stoornis, aangezien systematische kennis hierover ontbreekt. Deze systematische review is uitgevoerd met behulp van de databases Pubmed, Scopus en PsycInfo. Studies werden geïncludeerd wanneer (1) de studie gericht was op participanten met de diagnose depressieve stoornis, (2) de studies betrekking hadden op de effectiviteit van PPI’s conform de definitie van Sin & Lyubomirsky, (3) het design van de studies een single arm studie of experimentele studie betrof en (4) de studie peer reviewed was of een wetenschappelijk artikel betrof. Van de 3609 studies voldeden vijf studies aan de vooropgestelde inclusiecriteria. Over het algemeen leiden de onderzochte PPI’s tot een vermindering van de klinische symptomen en verhogen zij het niveau van welbevinden. In tegenstelling tot de verwachting zijn de effectgroottes op de klinische uitkomstenmaten groter dan de effectgroottes op de welbevinden uitkomstmaten. PPI’s blijken niet effectiever te zijn dan de reguliere behandeling voor depressie. Echter dienen de onderzoeksresultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden vanwege de volgende beperkingen van de studies: kleine steekproefgrootte(s), verschillende uitkomstmaten om depressieve symptomen en het niveau van welbevinden te meten, en het ontbreken van de drop-outs in de analyses van de studies waardoor de resultaten enigszins gekleurd kunnen zijn.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74636
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page