University of Twente Student Theses

Login

Bacheloropdracht X : bedrijfsgroei

Schrijver, Tim (2013) Bacheloropdracht X : bedrijfsgroei.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze bacheloropdracht is extern uitgevoerd bij X gevestigd op het Z. De doelstelling van het onderzoek is het identificeren van de fase waarin X zich bevindt in de modellen van bedrijfsgroei. Omdat X de afgelopen tien jaar sinds de oprichting zeer sterke groei heeft meegemaakt is dit een relevant onderwerp geworden. De ambitie om verder te groeien en de mogelijkheden daartoe kunnen echter wel voor managementproblemen zorgen. Bijvoorbeeld een toename van tien naar honderd werknemers vereist volgens de literatuur een verandering in de managementstijl en de gehanteerde praktijken. Bedrijven bevinden zich volgens de literatuur in fases die afgebakend zijn door periodes van “revolutie”. Als het managementteam niet de juiste managementpraktijken weet in te voeren kan het zijn dat bedrijven in een bepaalde fase blijven hangen en de revolutieperiode niet doorkomen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de belemmering die werknemers ervaren in het geval dat oorspronkelijke oprichters zich teveel blijven bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. Werknemers kunnen daardoor niet efficiënt werken en dit belemmert de voortgang van het bedrijf. Dit is slechts een voorbeeld maar geeft aan dat praktijken die in een opstartfase succesvol zijn, niet meer zullen werken bij een bedrijf in een latere fase. Een aantal kenmerken zoals communicatie, bedrijfsstructuur, formaliteiten en managementstijl identificeren de fase waarin een bedrijf zich bevindt. Van deze fases is oprichter Y zich bewust en de onderzoeksvraag van deze bacheloropdracht luidt: “Welke managementproblemen zijn er in de toekomst te verwachten bij een continuerende groei?”. In totaal zijn 25 medewerkers binnen X en X geïnterviewd. Na analyse van deze interviews is gebleken dat er binnen X beter gepland moet worden. Het ontbreken van een planning zorgt er namelijk voor dat partners niet meer om functionaliteiten vragen. Wanneer er met een strakke planning gewerkt gaat worden en er deadlines aan partners afgegeven kunnen worden op iedere aanvraag zullen deze weten waar ze aan toe zijn. Werknemers weten dat tegelijkertijd ook want het nut van een planning valt of staat bij een strakke uitvoer en controle. Planningen mogen eigenlijk alleen bij hoge uitzondering gewijzigd worden willen ze effectief zijn. Hierbij past ook het zetten van een projectleider op ieder project. Deze zorgt voor horizontale communicatie en informatiedeling tussen afdelingen. Gebleken is al dat projecten waar projectleiders verantwoordelijk zijn voor de oplevering deze ook vrijwel altijd de deadline halen. De keuze zal moeten worden gemaakt om of de huidige projectleider voor meer projecten verantwoordelijk te maken of een nieuwe projectleider aan te stellen. Als vervolgens op ieder project een projectleider is aangewezen zal de communicatie beter verlopen. De tool die het management nodig heeft om adequaat te kunnen plannen is duidelijke doelstellingen. Deze moeten ieder jaar SMART worden opgesteld en gecommuniceerd. Management weet dan wat er in een jaar bereikt moet worden en er zullen evaluatiemomenten moeten plaatsvinden om een bepaalde mate van druk uit te oefenen op het behalen van de doelstellingen. Als doelstellingen helder zijn weten werknemers ook waar de winstdeling op gebaseerd is en kan de winstdeling zijn beoogde effect behalen. Al deze aanbevelingen moeten helpen om X en X verder te laten groeien en om huidige en toekomstige managementproblemen helpen te overkomen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74674
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page