University of Twente Student Theses

Login

Anders omgaan met stadsverkeer : een onderzoek naar verblijfs(duur)heffing in binnensteden

Groenewolt, B. (2007) Anders omgaan met stadsverkeer : een onderzoek naar verblijfs(duur)heffing in binnensteden.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Mobiliteit wordt een steeds schaarser goed in Nederland, waardoor op vele gebieden wordt nagedacht over de beprijzing hiervan. Een aantal Nederlandse gemeenten wil autogebruikers laten betalen voor hun aanwezigheid in de binnenstad, terwijl het wettelijke kader hiervoor nog niet aanwezig is. Vooruitlopend op deze juridische grondslag is het onderzoek naar verblijfs(duur)heffing in binnensteden dat in dit rapport centraal staat, uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is het krijgen van meer inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden van de toepassing van verblijfs( duur)heffing op lokaal niveau in Nederland. Hiervoor is een analyse gemaakt van aanleidingen, doelen en maatregelen, welke zijn gekoppeld aan een aantal karakteristieken van Nederlandse gemeenten. In dit onderzoek staan de volgende drie vragen centraal: - Hoe hangen de verschillende vormen van verblijfs(duur)heffing samen met de verschillende doelen die er worden nagestreefd? - Zijn gemeenten op basis van karakteristieke kenmerken in te delen in groepen met een gelijke slagingskans bij het toepassen van een verblijfs(duur)heffing? - Is het kostentechnisch gezien gunstig voor de gemeente van de casestudy (Bergen op Zoom) om een verblijfs(duur)heffing in te voeren?
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74717
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page