University of Twente Student Theses

Login

Reconstructie A2 Holendrecht – Maarssen : een onderzoek waarbij drie uitvoeringsmethoden met elkaar worden vergeleken op basis van de criteria kosten en risico’s

Boekhorst, C.W.J. te (2007) Reconstructie A2 Holendrecht – Maarssen : een onderzoek waarbij drie uitvoeringsmethoden met elkaar worden vergeleken op basis van de criteria kosten en risico’s.

[img] PDF
1MB
Abstract:Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht staan vaak files. Voornamelijk tussen Breukelen – Vinkeveen en Abcoude – Holendrecht loopt het regelmatig vast, beide trajecten stonden daardoor hoog in de lijst van de file top 50 van 2006 [1]. Het is daarom noodzakelijk om de A2 tussen Utrecht en Amsterdam te verbreden van 2x3 naar 2x5 rijstroken. In dit rapport worden een aantal uitvoeringsmethoden behandeld, dit gebeurt in een gebied waar de nieuw aan te leggen weglichaam tegen het huidige weglichaam van de A2 aan wordt gelegd. De relevantie van het onderzoek is groot, omdat de opleveringsduur slechts één jaar bedraagt. De alternatieven die nader onder de loep zijn genomen betreffen: “Zandophoging en Drainage”, “Damwand en Lichte Ophoogmaterialen / Grondverbetering” en “Paalmatrassen”. Deze alternatieven zijn beoordeeld op basis van kosten en risico’s. Om de voorkeur voor één van de beschouwde alternatieven uit te kunnen spreken dient de volgende vraag beantwoord te worden. Welk alternatief is het meest geschikt om de aardebaan bouwrijp te maken voor de twee nieuw aan te leggen rijbanen? Na de analyse van de alternatieven leverde het alternatief “Paalmatrassen” de beste resultaten op. In figuur S1 is te zien dat de paalmatrassen het goedkoopste zijn als de maatschappelijke kosten worden meegenomen in de berekening. Opgemerkt wordt dat de kosten zijn berekend over een lengte van 500 meter. Door de maatschappelijke kosten in beschouwing te nemen is het alternatief “Zandophoging en Drainage” economisch niet meer interessant. Daarnaast is de 6 meter hoge zandophoging een grote risicofactor, want deze vergroot de kans op scheurvorming voor de bestaande A2 aanzienlijk. Het tweede alternatief waarmee kent twee varianten, te weten: “Damwand en Lichte Ophoogmaterialen” en “Damwand en Grondverbetering”. De eerste variant van het tweede alternatief “Damwand en Lichte Ophoogmaterialen” bleek niet haalbaar te zijn, omdat door de hoge grondwaterstand problemen ontstaan met de opdrijving van de lichte ophoogmaterialen en opbarsting van de veengrond. De tweede variant “Damwand en Grondverbetering” verdiende ook niet de voorkeur. Ten eerste, omdat de variant bijna 0,7 miljoen € duurder is dan het alternatief “Paalmatrassen”. Ten tweede, veroorzaken de risico’s “trillingen door het heien van damwandplanken” en “spanningsverhogingen onder de bestaande A2 door het aanbrengen van schroefgroutankers” hoogstwaarschijnlijk voor serieuze problemen aan de bestaande A2 en voor de nabije omgeving. Daarentegen leverde het alternatief “Paalmatrassen” geen onoverkomelijke problemen op, omdat de grootste risicofactoren gereduceerd konden worden door middel van correctieve maatregelen (zie paragraaf 4.2). In figuur S2 is de schematisatie van de paalmatrassen weergegeven, waarbij tevens een aantal gegevens zijn toegevoegd die relevant zijn voor de uitvoering. Tenslotte zijn er enkele aanbevelingen gegeven om de risico’s tot een minimum te beperken. Zo wordt van de opdrachtgever een gedegen voorbereiding verwacht, omdat de versnelde oplevering anders teniet wordt gedaan door procedurele belemmeringen. Voor de aannemer wordt met name aanbevolen om de werkzaamheden intensief te monitoren, zodat indien nodig het ontwerp aangepast kan worden aan de nieuwste bevindingen.
Item Type:Internship Report (Bachelor)
Clients:
A2HoMA
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74748
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page