University of Twente Student Theses

Login

Faalkosten: minimaliseren of optimaliseren? : onderzoek naar de oorzaken van kostenafwijkingen en faalkosten bij civiele bouwprojecten

Oude Vrielink, M.A. (2008) Faalkosten: minimaliseren of optimaliseren? : onderzoek naar de oorzaken van kostenafwijkingen en faalkosten bij civiele bouwprojecten.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:De bouwsector is in vergelijking met andere sectoren weinig innovatief. Hoofdoorzaak van de beperkte innovatiekracht is de marktstructuur in de bouw. Toch zou het wel degelijk lonen om meer te investeren in innovatie (Bruijn & Maas, 2005). Hierbij denkt men al snel aan het introduceren van nieuwe bouwtechnieken en materialen. Minder snel denkt men aan het verbeteren van de eigen organisatie middels een betere indeling van de organisatie en het invoeren van nieuwe communicatietechnieken. Dit leid tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid onnodige kosten in de bouw (Bos, 2005). Deze kosten als gevolg van onnodig inefficiënt verlopen processen, worden ook wel faalkosten genoemd. De manier van definiëren van dit begrip maakt echter een wereld van verschil in het observeren en daadwerkelijk begrijpen van deze kosten. Vrijwel alle onderzoeken gaan onzorgvuldig om met het begrip ‘faalkosten’. Zo zijn er zelfs onderzoeken die over percentages van gemiddelde faalkosten bij bouwprojecten spreken van 20-30% (Atkinson et al., 1991; Hall & Tomkins, 2001; Nylen, 1999). Dit terwijl uit een eerste praktijkgerichte literatuur-studie zelfs de gemiddelde totale meerkosten van bouwprojecten nog niet eens in de buurt kwamen van deze percentages. In dit onderzoek wordt het begrip faalkosten dan ook helder en duidelijk afgebakend met de omschrijving: ‘Alle kosten veroorzaakt doordat het bouwproces onnodig inefficiënt is verlopen, het eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldeed of omdat zaken die gebrekkig waren of tekortschoten moesten worden hersteld of vervangen (Wichers & Fleuren, 2006). Aan de hand van deze omschrijving werd het huidige bouwproces van civiele bouwprojecten getoetst op efficiëntie. Hierbij moest geconcludeerd worden dat er zeer projectmatig gewerkt werd aan civiele projecten, vanwege het unieke en locatiegebonden karakter. Uit deze conclusie kon worden opgemaakt dat het daarom zeer lastig zou worden om de mate van (in)efficiëntie van dit soort projecten te toetsen. Er was immers vrijwel niet op te maken in hoeverre de processen daadwerkelijk een volgende keer beter zouden verlopen, omdat de projecten en processen nooit aan elkaar gelijk zouden zijn. Daarnaast bleken de bouwprocessen in de praktijk zeer complex en diepgaand van aard. Faalkosten vinden hun oorsprong vooral in de ontwerpfase, terwijl faalkosten zich pas in de uitvoeringsfase zouden openbaren. Dit maakte het onmogelijk om slechts één deel van het bouwproces in beschouwing te nemen. Het hele bouwproces van initiatieffase tot aan oplevering zou moeten worden onderworpen aan een kritische blik. De in eerste instantie gewenste diepgang van het onderzoek bleek niet mogelijk. Om alles te kunnen overzien zou het onderzoek abstracter moeten worden. Deze abstractie werd gevonden in het toetsen van de organisatie middels een enquête en enkele interviews. De enquête is opgesteld op basis van verschillende, door de Stichting BouwResearch gevonden, oorzaken van faalkosten (zie bijlage XI; en Oude Elferink, 2007).
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Witteveen+Bos, Deventer, The Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74771
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page