University of Twente Student Theses

Login

Selectiecriteria voor de constructeur

Winkelaar, Matthijs (2008) Selectiecriteria voor de constructeur.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Dit rapport bevat een onderzoek naar selectiecriteria voor de constructeur. Dit onderzoek is gedaan voor Delta Forte, een gedelegeerde projectontwikkelaar. Bij Delta Forte ontbreekt een vorm voor de selectie van de constructeur. Deze selectie van de constructeur is deels vorm gegeven door criteria op te stellen voor de constructeur per project. Het is nu aan Delta Forte om te beslissen of zij deze criteria willen implementeren in hun organisatie. Allereerst is gekeken naar wat er verwacht wordt van de constructeur tijdens projecten, hierbij konden drie onderdelen onderscheiden worden. Er wordt van de constructeur verwacht dat hij taken uitvoert tijdens het project, bijvoorbeeld constructietekeningen maken. Daarnaast moet de constructeur op een bepaalde manier samenwerken met de andere partijen tijdens het ontwerpen bouwproces. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de manier waarop hij communiceert. Daarnaast spelen andere aspecten ook een rol, zoals de ervaring die een constructeur heeft met gelijksoortige projecten. Kortom, de constructeur kan beschreven worden tijdens een project door de taken die hij uitvoert, zijn werkwijze tijdens het project en andere specifieke aspecten. Vervolgens is gekeken naar de verschillende projecten die onderscheiden worden, gezien het werk van de constructeur. Hiervoor zijn interviews gehouden onder de opdrachtgever, de constructeur, de architect en de aannemer. Volgens de geïnterviewden konden de volgende projecttypen onderscheiden worden: woningbouw, renovatie en multifunctioneel bouwen. Een multifunctioneel gebouw is een gebouw waar verschillende grote functies in zitten, waardoor de belastingoverdracht in de constructie vaak complex is. Nadat bekend was welke projecten er onderscheid werden, is gekeken naar de eisen die deze projecten stelden aan de taken, de werkwijze en de specifieke aspecten van de constructeur. Er zijn interviews gehouden onder de opdrachtgever, de constructeur, de architect en de aannemer om hier antwoord op te vinden. Uit de interviews kon geconcludeerd worden dat de taken van de constructeur geen rol speelden bij de selectie van de constructeur. Er wordt van de constructeur simpelweg verwacht dat hij deze goed uitvoert tijdens een project omdat dit zijn specialisme is. Bij de projecttypen renovatie en multifunctioneel bouwen wordt van de constructeur verwacht hij een proactieve houding aanneemt, dat hij goed communiceert en dat hij creatief is. Daarnaast wordt bij deze projecten van de constructeur verwacht dat hij ervaring heeft met gelijksoortige projecten en dat hij voldoende capaciteit heeft om het project uit te voeren. Bij de woningbouw wordt een communicatieve houding verwacht maar zijn niet direct een proactieve houding, een creatieve houding en ervaring nodig. De criteria die de projecttypen aan de constructeur stellen met betrekking tot de werkwijze en de specifieke aspecten zijn weergegeven in het onderstaande diagram. De plusjes geven aan in hoeverre een criterium opgaat. De minnetjes geven aan in hoeverre een criterium niet opgaat.
Item Type:Internship Report (Bachelor)
Clients:
Delta Forte
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74774
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page