University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling ruimtelijke parkeerbalans : eindrapport

Leferink, B.G. (2010) Ontwikkeling ruimtelijke parkeerbalans : eindrapport.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In dit rapport wordt een ontwerp gepresenteerd voor een toepassing van een parkeerbalans in een ruimtelijke context. Deze toepassing vormt een aanvulling op de parkeerbalans zoals deze is ontwikkeld door het CROW, waarin een koppeling wordt gemaakt met loopafstanden tussen gebruiksfuncties en parkeerplaatsen. De parkeerbalans is een landelijk gehanteerd instrument dat op basis van kencijfers of parkeernormen voor een gebied laat zien of er sprake is van een tekort of overschot aan parkeerplaatsen. Het kost echter veel tijd om resultaten van de parkeerbalans te interpreteren, dit komt voornamelijk omdat er beperkt inzicht ontstaat in loopafstanden tussen gebruiksfuncties en parkeervoorzieningen. Hierdoor worden deze parkeervoorzieningen in de praktijk vaak vooral op gevoel aan een locatie toegewezen. Het ontwerp dat in dit rapport wordt gepresenteerd geeft meer inzicht in de resultaten van de parkeerbalans. Dit inzicht heeft vooral betrekking op loopafstanden en de invloed van locatiekeuze van parkeervoorzieningen. Om dit inzicht te verkrijgen is informatie nodig over het parkeergedrag van mensen. Dit parkeergedrag kan worden benaderd op basis van een distributiefunctie. De parkeervraag in een gebied wordt door middel van een variant op het zwaartekrachtmodel verdeeld over het parkeeraanbod. Het inzicht dat wordt verkregen met deze verdeling kan helpen bij het bepalen van een locatie en de capaciteit van een parkeervoorziening. Het resultaat van de verdeling wordt in kaart gebracht met behulp van een geografisch informatiesysteem. Parkeerplaatsen en gebruiksfuncties worden gekoppeld aan een locatie, waar vervolgens gegevens over de verdeling aan worden gekoppeld. Door selecties te maken in deze gegevens kan het de gewenste inzicht over de (on)balans tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod in kaart worden gebracht.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v., Deventer, The Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74777
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page