University of Twente Student Theses

Login

Efficiënt gebruik en planning van kranen : een onderzoek over de kraankeuze bij het bouwproject “Sutfene” te Zutphen

Frons, Luuk (2008) Efficiënt gebruik en planning van kranen : een onderzoek over de kraankeuze bij het bouwproject “Sutfene” te Zutphen.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In opdracht van Koopmans Bouw B.V. is er een onderzoek verricht naar een efficiënter gebruik van kranen op de bouwplaats van het bouwproject “Sutfene” te Zutphen. Hierbij is vooral gekeken naar de kraanplanning, aanvoer van materialen en het bepalen van voorraadpunten en overslagpunten. Hierbij is uitgegaan van de volgende doelstelling: Het doel van dit onderzoek is het doen van een aanbeveling voor een efficiëntere inrichting van kranen op de bouwplaats “Sutfene” te Zutphen door inzicht te geven in de aanvoerplanning en locatie van voorraadpunten voor materialen en gebruik van kranen. Om te kijken hoe de kranen bij dit project efficiënter kunnen worden gebruikt is allereerst gekeken hoe het project “Sutfene” is opgebouwd. Hieruit kwam vooral naar voren dat er sprake is van een grote bouwplaats, maar dat de ruimte voor opslag en dergelijke beperkt is. Dit komt, omdat veel ruimte al wordt ingenomen door het te bouwen gebouw. Dit is ook de reden dat voor de plaatsing van kranen is gekozen voor vaste torenkranen die worden geplaatst in beide gebouwen. Nadat algemene informatie over het project bekend was is gekeken hoe de werkwijze bij Koopmans Bouw is bij het maken van een keuze voor een kraantype. Hierbij kwam vooral naar voren dat deze keuze wordt gemaakt op basis van ervaring en de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is op de bouwplaats. Uit de literatuur bleek dat er al verscheidene modellen beschikbaar zijn voor een goede keuze van kranen op een bouwplaats. Deze modellen maken veelal de keuze door de alternatieven aan de hand van enkele punten. Enkele punten hiervan die ook van invloed waren voor het project “Sutfene” zijn hierbij meegenomen in de Multi Criteria Analyse die is uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de keuze voor twee kranen die nu is genomen een goede keuze is, omdat hij op basis van de punten uit de MCA – analyse beter is dan het alternatief met drie kranen dat door het planbureau is bedacht. In de literatuur kwam verder ook naar voren dat het belangrijk is dat aanvoer een belangrijk aspect is. Zo werd beschreven dat tegenwoordig veel al de Just In Time benadering wordt toegepast op bouwplaatsen. Deze benadering gaat ervan uit dat goederen op het moment geleverd worden waarop ze nodig zijn op de bouwplaats. Voorraad moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden, omdat een bouwplaats ongeschikt is voor de opslag van materialen. Dit leidt kan namelijk leiden tot beschadigingen aan het materiaal en extra aanpassingen op de bouwplaats voor het veilig opslaan van materialen. Door hierbij naar te kijken is er een leverschema opgesteld voor de levering van prefab betonelementen zoals kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren. Hierbij worden goederen een week voor plaatsing geleverd in verband met eventuele vertragingen. Op basis van de leverschema’s is gekeken wat voor elementen er moeten worden verplaatst met een torenkraan. Deze zijn punten zijn in chronologische volgorde uitgezet, waarna er een kraanplanning is uitgewerkt. Uit deze kraanplanning bleek dat de frequentie voor de twee kranen zwaar belast zal zijn en dat het moeilijk is om alle goederen binnen de beschikbare tijd te verplaatsen. Hierbij is er echter ook vanuit gegaan dat de torenkranen al het gestorte beton moeten verplaatsen. Door dit te doen met een pompinstallatie zal de druk op de torenkranen al afnemen. Daarnaast kan er ook gekozen worden om op drukke momenten een mobiele kraan in te huren. Als dus gekeken wordt naar de efficiëntie en de plaatsing van de kranen dan blijkt dat locatie voor het plaatsen van de kranen goed gekozen is. Door de kranen namelijk te plaatsen op de parkeerkelder en in het atrium belemmeren ze de bouw nauwelijks. De efficiëntie van de kranen zal zich nog moeten uitwijzen, maar aan de hand van de kraanplanning blijkt wel dat de kranen waarschijnlijk overbelast zullen zijn en dat er op drukke momenten gekeken zal moeten worden of er geen mobiele kraan zal moeten worden ingehuurd, zodat de bouw soepel zal blijven verlopen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Koopmans Bouw B.V.
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74785
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page