University of Twente Student Theses

Login

Compliance to physiotherapeutic guidelines : a method applied in a pulmonary rehabilitation protocol

Krabbenbos, M. (2005) Compliance to physiotherapeutic guidelines : a method applied in a pulmonary rehabilitation protocol.

[img] PDF
114kB
Abstract:Achtergrond: In deze studie zijn (1) de mate waarin fysiotherapeuten hun behandelingsprotocol naleven en (2) de mate waarin deze fysiotherapeuten het programma van de controlegroep hebben gecontamineerd met het programma van de interventiegroep gemeten. De onderzoeksgroepen vielen binnen de COPE II studie. Methode: Individuele interviews zijn gehouden met COPD patiënten (chronic obstructive pulmonary disease. De interviews richtten zich op de mate waarin hun fysiotherapeuten aspecten van het "COPE ACTIEF" protocol in de fysiotherapiesessies toepasten. Door interviewdata te kwantificeren werd per patiënt een score op een schaal van 0 tot 10.50 vastgesteld. Een score van 10.50 houdt in dat het behandelingsprotocol volledig is geïmplementeerd; een score van 0 houdt in dat geen enkel aspect van het protocol is toegepast. De scores van patiënten in de controlegroep werden vergeleken met de scores van patiënten in de interventiegroep. Resultaten: Het gemiddelde van de scores van de interventiegroep verschilde significant met dat van de controlegroep. Het gemiddelde van de interventiegroep was 9.20 (sd 0.78); het gemiddelde van de controlegroep was 2.33 (sd 1.25). De tien aspecten waaruit het "COPE ACTIEF" protocol bestaat werden in de interventiegroep worden in dezelfde mate gerepresenteerd in de gemiddelde scores. In de controlegroep bleken grote verschillen te zijn tussen deze aspecten. Fysiotherapeuten lijken de behandelingen van beide onderzoeksgroepen niet te hebben gecontamineerd. Conclusie: Deze kwantitatieve studie suggereert dat fysiotherapeuten de behandelingsprotocollen juist hebben toegepast voor beide onderzoeksgroepen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
MST Enschede
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/748
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page