University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek met de Datateam® methode naar de tegenvallende leerprestaties in HAVO 4 voor Natuurkunde

Brandwacht, B. (2017) Onderzoek met de Datateam® methode naar de tegenvallende leerprestaties in HAVO 4 voor Natuurkunde.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit verslag beschrijft het onderzoek dat is gedaan naar de tegenvallende leerprestaties in havo 4 voor het vak natuurkunde op een voortgezet onderwijs school. De vaksectie zou graag zien dat het gemiddelde van de leerlingen bij hun vak een 6,5 is, maar de afgelopen jaren was dit gemiddelde een 6,1. De vaksectie zelf dacht in eerste instantie dat dit werd veroorzaakt doordat een deel van de leerlingen wiskunde A volgt. Echter, uit de leerprestaties van de afgelopen jaren blijkt dat alleen in het tweede kwartiel de leerlingen met wiskunde A significant lager scoren, dan de leerlingen met wiskunde B. Bovendien halen ook de leerlingen met wiskunde B lager dan een 6,5 gemiddeld. Andere externe hypotheses die aan de orde kwamen waren dat meisjes minder goed presteren dan jongens en dat leerlingen met een N&T profiel beter zijn in natuurkunde dan leerlingen met andere profielen, omdat ze meer gemotiveerd zijn. Ook deze hypotheses zijn verworpen na analyse van de leerprestaties over de afgelopen drieënhalf jaar. Uit een aantal gesprekken met verschillende collegae binnen de school kwamen een aantal nieuwe mogelijke oorzaken naar voren: mindere motivatie van de leerlingen; een minder goede didactische leeromgeving; en een minder goede doorlopende leerlijn. Omdat er geen stellige hypothese kon worden opgesteld, is er gekozen voor een verkennend onderzoek door middel van interviews met de leerlingen. Elk van de drie voorgenoemde mogelijke oorzaken kwam in dit interview aan bod. Uit het interview kwam naar voren dat alle leerlingen natuurkunde interessant vinden, en dan met name de toepassing van de stof, maar niet gemotiveerd zijn om hard te werken voor een hoog cijfer voor het vak. De meeste leerlingen gaven aan de sfeer in de klas leuk te vinden, maar een aantal vindt dat er niet veel van hen wordt verwacht. Daarentegen hebben een aantal leerlingen juist moeite met het volgen van de uitleg. De lessen hebben veelal een vaste opbouw, maar de leerlingen kunnen wel zelf kiezen welke vragen worden besproken. Hoewel de docent denkt dat er veel herhaling van de stof in de onderbouw plaatsvindt, ervaren de leerlingen dit niet zo. Wel wordt er volgens de leerlingen dieper op de stof van de onderbouw ingegaan. Ook geven ze aan dat de toetsen in de onderbouw anders zijn dan in de bovenbouw. Aan de hand van deze bevindingen raad ik de school onder andere aan om de leerlingen meer zelf hun eigen leerproces te reguleren met behulp van Scrum, omdat dit volgens de literatuur een positieve invloed heeft op de intrinsieke motivatie van de leerlingen en de didactische leeromgeving. Ook raad ik aan om de tijd in de lessen beter in te delen, door meer te differentiëren en meer toepassing van de stof te behandelen in bijvoorbeeld practica en projecten, omdat er nu veel ruimte is in de jaarplanning. Op deze manier kunnen de docenten de leerlingen die de lessen moeilijk vinden of zich juist niet voldoende uitgedaagd voelen tegemoet komen. Bovendien kan in dergelijke projecten of practica de nadruk worden gelegd op de toepassing van de stof, wat leerling het interessants vinden volgens de interviews.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75031
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page