University of Twente Student Theses

Login

MR-HIFU behandeling voor pijnlijke botmetastasen

Veijer, C. (2018) MR-HIFU behandeling voor pijnlijke botmetastasen.

This is the latest version of this item.

[img] PDF
1MB
Abstract:Magnetic Resonance Imaging-guided High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) is een recent ontwikkelde behandelmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een MRI die uitgebreid is met een ultrasound transducer. Bij een MR-HIFU behandeling kan met geconvergeerde ultrasone energie warmte gegeneerd worden in weefsel, waardoor celdood optreedt. Met MR-HIFU wordt de patiënt non-invasief behandeld, waardoor het veiligheidsniveau zeer hoog is. MR-HIFU kan onder andere gebruikt worden voor de behandeling van pijnlijke botmetastasen. Botmetastasen zijn de meest voorkomende oorzaak van pijn bij kanker. De huidige standaard voor de behandeling van pijnlijke botmetastasen is External Beam Radiation Therapie (EBRT). EBRT is in de meeste situaties echter suboptimaal; bij 20 tot 30 procent van de patiënten is bestraling niet effectief en bij 50 procent keert de pijn terug. Bovendien duurt het gemiddeld vier weken voordat pijnvermindering merkbaar is. Herbehandeling kan beperkt gegeven worden vanwege het gebruik van radioactieve straling en is slechts bij een kleine meerderheid effectief. De behandeling met MR-HIFU kan een gunstige alternatieve interventie vormen voor de pijnpalliatie van botmetastasen middels EBRT. De effectiviteit van MR-HIFU bij pijnlijke botmetastasen blijkt uit de eerste klinische studies veelbelovend te zijn. In Nederland wordt de MR-HIFU tot op heden nog niet toegepast in de klinische praktijk. Alleen in het UMC Utrecht en Isala Zwolle wordt deze technologie in onderzoeksopzet gebruikt als potentiële behandeling voor botmetastasen. Om implementatie en vergoeding van de zorgverzekeraars te realiseren, zullen de financiële consequenties van de invoering van de MR-HIFU behandeling inzichtelijk gemaakt moeten worden. Om dit te onderzoeken, is een budget impact analyse (BIA) uitgevoerd. Het resultaat van een BIA is het verschil in verwachte uitgaven tussen enerzijds een scenario waarin de nieuwe of geoptimaliseerde interventie is geaccepteerd en verspreid en anderzijds een referentiescenario waarin dat niet het geval is. De budget impact analyse maakt daarmee duidelijk of de invoering van MR-HIFU binnen de behandelopties van Isala voor pijnlijke botmetastasen een gunstige optie is. De toevoeging van MR-HIFU aan het behandelarsenaal zou verschillende marktdynamieken teweeg kunnen brengen, zoals substitutie, combinatie of expansie van de huidige behandelopties. In deze analyse wordt er van uitgegaan dat er een gedeeltelijke substitutie plaats zou kunnen vinden. Dit wil zeggen dat een deel van de patiënten dat normaalgesproken bestraald zou worden voor pijnlijke botmetastasen, nu een HIFU-behandeling ondergaat. Niet alle patiënten met botmetastasen hebben echter een geschikte gezondheidstoestand of metastasen die bereikbaar zijn met ultrasound om deze interventie te kunnen ondergaan. Voor de berekening van het verschil in uitgaven wordt eerst de behandelpopulatie en het gebruik van beschikbare interventies berekend, waarna dit aantal gekoppeld wordt aan de kostprijs per behandeling. Het (potentiële) gebruik, de behandelprocessen en de kosten van EBRT en MRHIFU volgen uit zowel literatuuronderzoek als interviews met medisch specialisten en business controllers. De aannames in deze BIA worden in een sensitiviteitsanalyse gekwalificeerd. Deze budget impact analyse heeft uitgewezen dat de kosten van een behandeling met MRHIFU nagenoeg gelijk zijn aan de kostprijs van een EBRT behandeling. De implementatie van MRHIFU zou dus geen negatieve impact hebben op het budget van Isala. Wel vormen behandeltijd, het bereik met ultrasound en andere patiënt specifieke redenen beperkingen van deze zorgtechnologie. Maar de implementatie van MR-HIFU voor pijnlijke botmetastasen maakt Isala een ‘early adopter’ van deze innovatieve technologie en biedt mogelijkheden om de adherentie van Isala te vergroten en de patiëntwaarde gerichte principes van Value Based Healthcare te realiseren. De toevoeging van MRHIFU aan de behandelopties van botmetastasen zou dus een gunstige optie kunnen zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75070
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page