University of Twente Student Theses

Login

Het volgen van de voerdraad in een vaatfantoom onder geleiding van LF-MRI ten behoeve van femoro-distale endovasculaire revascularisatie bij PAV patiënten

Duren, K.M.L. van and Meijeren, A.H. van and Rienks, L.J. and Geessinck, M.S.M. (2018) Het volgen van de voerdraad in een vaatfantoom onder geleiding van LF-MRI ten behoeve van femoro-distale endovasculaire revascularisatie bij PAV patiënten.

[img] PDF
3MB
Abstract:Introductie: Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een aandoening waarbij sprake is van verminderde bloeddoorstroming in de beenslagaders. Deze aandoening kan behandeld worden middels percutane transluminale angioplastiek (PTA). Tijdens deze behandeling worden de vaten en het instrumentarium realtime in beeld gebracht middels digitale subtractie angiografie (DSA). De r ¨ontgenstraling die hierbij gebruikt wordt brengt een aantal nadelen met zich mee, waaronder de schadelijkheid voor zowel de pati ¨ent als het operatieteam en beperking van de optimale ergonomie door de loodschorten. Laag-veld MRI (LF-MRI) zou een mogelijk alternatief kunnen zijn voor DSA. Methode: Om te analyseren of LF-MRI een mogelijk alternatief is voor DSA, worden de zichtbaarheid van de vaten en de zichtbaarheid en het volgen van de voerdraad bestudeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een MR-compatibele voerdraad en een realistisch vaatfantoom. Met behulp van een 0,25T MRI scanner worden zowel statische als dynamische beelden gemaakt. Voor de statische beelden worden de 3D HYCE en de 2D HYCE S sequenties gebruikt. Voor de dynamische beelden wordt enkel de 2D HYCE S sequentie gebruikt. De beelden zijn beoordeeld middels een subjectieve beoordeling waarbij een score van 1 tot 5 gegeven is door interventieradiologen en vaatchirurgen van het Medisch Spectrum Twente. Een objectieve beoordeling is gemaakt met behulp van Matlab door contrast-to-noise ratio (CNR) bepalingen en bewegingsdetecties. Resultaten: Subjectieve beoordeling: De specialisten beoordeelden de zichtbaarheid van de vaten bij het beeld verkregen met de 3D HYCE sequentie met een gemiddelde score van 5,0 ± 0. De statische beelden van het 5 en 10 mm vat verkregen met 3D HYCE sequentie werden beoordeeld met gemiddelde scores van resp. 3,25 ± 1,5 en 4 ± 1,9. De statische beelden van het 5 en 10 mm vat met 2D HYCE S sequentie werden beoordeeld met gemiddelde scores van resp. 2,25 ± 0,957 en 2,75 ± 0,5. Bij de dynamische beelden verkregen met de 2D HYCE S sequentie heeft het 5 mm vat een gemiddelde score van 3 ± 0,816 en het 10 mm vat een gemiddelde score van 3,5 ± 0,577. Objectieve beoordeling: De statische beelden van het 5 en 10 mm vat verkregen met de 3D HYCE sequentie hebben een CNR van resp. 5,4013 ± 0,3751 en 6,0884 ± 0,2818. De statische beelden van het 5 en 10 mm vat verkregen met 2D HYCE S sequentie hebben een CNR van resp. 3,0466 ± 0,2403 en 2,8814 ± 0,2153. Bij de dynamische beelden verkregen met de 2D HYCE S sequentie heeft het 5 mm vat een ratio van 5,9% en het 10 mm vat heeft een ratio van 45%. Conclusie: De voerdraad is voldoende tot goed zichtbaar in een 5 mm vat (score 3,25) en goed zichtbaar in een 10 mm vat (score 4) met de 3D HYCE sequentie. Bij de statische beelden verkregen met de 2D HYCE S sequentie is een voerdraad in het 5 mm vat onvoldoende zichtbaar (score 2,25) en in het 10 mm vat voldoende (score 2,75). Het volgen van de voerdraad is volgens de specialisten voldoende tot goed mogelijk (score 3,5) in een vat met een diameter van 10 mm. Het volgen van de voerdraad in een 5 mm vat wordt slechter beoordeeld (score 3,0), vanwege het versmelten van de voerdraad met de vaatwand. De objectieve beoordelingen ondersteunen de beoordelingen van de specialisten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
MST, Enschede, Nederland
Universiteit Twente, Enschede, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75154
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page