University of Twente Student Theses

Login

Rationaliteit? : Een experiment naar het verband tussen arousal, persoonlijkheid en het maken van risicovolle keuzes

Wemmenhove, S. (2018) Rationaliteit? : Een experiment naar het verband tussen arousal, persoonlijkheid en het maken van risicovolle keuzes.

[img] PDF
509kB
Abstract:Het overheersende idee in de criminologie is dat de keuze voor crimineel gedrag rationeel is, waarbij persoonlijkheid en arousal als onbelangrijk voor het keuzeproces worden gezien. In dit cross-sectionele experiment werd het verband tussen arousal, persoonlijkheid en het maken van risicovolle keuzes onderzocht. Er waren 27 participanten, waarbij hartslag, huidgeleiding en persoonlijkheidsschalen werden afgenomen. Hierna werd er een VR-film getoond; een natuurfilm (controle conditie) of een bungeejump (experimentele conditie). Na de VR-film werden er scenario’s voorgelegd over risicovol en crimineel gedrag, waarbij de participanten de grootte en de aantrekkelijkheid van de risico’s moesten beoordelen en de waarschijnlijkheid dat de participant het gedrag zou uitvoeren. De manipulatiecheck toonde dat de manipulatie geslaagd was bij hartslag maar niet bij huidgeleiding. Verder was gemiddelde huidgeleiding tijdens VR en scenario’s in de experimentele conditie hoger dan huidgeleiding tijdens de baseline metingen, wat bij hartslag niet het geval was. Er zijn verbanden tussen sensation seeking, zelfcontrole, huidgeleiding en het maken van risicovolle keuzes gevonden. Er is geen mediatie-model gevonden. In dit onderzoek is bewijs geleverd dat zowel persoonlijkheid als arousal een verband houden met het keuzeproces, wat suggereert dat de veelgebruikte Rational Choice Theory niet genoeg aandacht schenkt aan het effect van fysiologie en persoonlijkheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75206
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page