University of Twente Student Theses

Login

De invloed van bias op de keuze van een middelbare school leraar om deel te nemen aan onderwijsverandering : een onderzoek naar de invloed van onderbuikgevoelens op het maken van keuzes

Bonvanie, M.R. (2018) De invloed van bias op de keuze van een middelbare school leraar om deel te nemen aan onderwijsverandering : een onderzoek naar de invloed van onderbuikgevoelens op het maken van keuzes.

[img] PDF
392kB
Abstract:Onderbuikgevoelens spelen een rol in het komen tot een besluit. Deze onderbuikgevoelens kunnen hier een positief en negatief effect op hebben. Onderbuikgevoelens komen namelijk voort uit een eerdere ervaring in een bepaalde situatie. Deze ervaring kan positief of negatief zijn en de gevoelens die daarbij kwamen kunnen dan motiverend of ontmoedigend zijn. In het onderwijs wordt er verwacht dat een leraar op een rationele manier tot een besluit komt. Dit kan echter niet altijd verwacht worden, aangezien heuristieken meespelen bij het nemen van een beslissing. Daardoor stond in dit onderzoek de onderzoeksvraag “Hebben onderbuikgevoelens invloed op de keuze van een leraar om deel te nemen aan onderwijsverandering?” centraal. Hierbij werd gekeken naar de veranderbereidheid en of geslacht, werkervaring en persoonlijkheid hier invloed op hebben. Persoonlijkheid werd gemeten aan de hand van de Big Five. De variabelen onderbuikgevoelens, geslacht en werkervaring werden getest met een t-toets voor onafhankelijke steekproeven. De variabele persoonlijkheid werd getest met een regressieanalyse met backwards modelling. Uit de resultaten bleek dat er geen significant verschil was gevonden tussen de experimentele onderbuikgevoelens condities en de controle conditie. Daarnaast werd er wel een significant verschil gevonden tussen ervaren en onervaren leraren, in de ontmoedigende onderbuikgevoelens experimentele conditie. Hieruit werd geconcludeerd dat ervaren leraren het effect van ontmoedigende onderbuikgevoelens meer ervaren. Bij persoonlijkheid werd geen significant interactie effect gevonden. Voor geslacht werd ook geen significant verschil gevonden. werkervaring heeft een effect op de invloed van onderbuikgevoelens op de keuze van een leraar om deel te nemen aan onderwijsverandering en met verder onderzoek kan deze invloed specifieker bekeken worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology, 81 education, teaching
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75244
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page