University of Twente Student Theses

Login

Hydraulica - Evaluatie afvoerbepaling van de IJssel te Olst

Bilgili, E. (2018) Hydraulica - Evaluatie afvoerbepaling van de IJssel te Olst.

[img] PDF
3MB
Abstract:De afvoer is een belangrijke parameter binnen het waterbeheer. Aangezien het continu meten duur is, worden afvoeren van de rivieren in Nederland bepaald door middel van een Qh-relatie. Zo’n relatie kan gezien worden als een functievoorschrift, waarbij aan de hand van gemeten waterstanden de afvoeren bepaald worden. Echter is het mogelijk dat afvoerbepalingen sterk verschillen met de afvoermetingen ten gevolge van natuurlijke processen of geometrische veranderingen van de rivier. Zo zijn er significante verschillen waargenomen tussen de afvoermetingen-en bepalingen tijdens het hoogwater in januari 2018 van de IJssel bij Olst. Om deze verschillen te verkleinen is inzicht in hoe deze afwijkingen ontstaan noodzakelijk. Dit rapport onderzocht hoe de verschillen tussen afvoermetingen-en bepalingen van het hoogwater in januari 2018 bij Olst te verklaren zijn en of er verbetermogelijkheden zijn voor de huidige afvoerbepaling. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke verbetermogelijkheden zijn er voor de huidige Qh-relatie van de IJssel bij Olst? Ten eerste is inzicht verkregen in hoe de huidige Qh-relatie is afgeleid. Zo is deze relatie opgesteld in 2010 en zijn daarvoor afvoermetingen verzameld en beoordeeld. Daarnaast is bij de afleiding gebruik gemaakt van de inbreng van een 2D-model. Aan de hand van het 2D-model en de afvoermetingen is een kromme gefit. Deze kromme representeert de Qh-relatie, waar met gemeten waterstanden de afvoeren bepaald worden. Ten tweede zijn na de afleiding van de huidige Qh-relatie, afvoermetingen gebruikt ter evaluatie. Deze evaluatie resulteerde in grotere verschillen tussen afvoermetingen-en bepalingen bij oplopende waterstanden. Zo is geconstateerd dat bij lage waterstanden deze verschillen klein zijn, terwijl bij hogere waterstanden aanzienlijk grotere verschillen waargenomen zijn. Voor verbetermogelijkheden van de huidige Qh-relatie is de gevoeligheid van de afvoerbepaling voor bodemverandering, vegetatie, ruimtelijke ingrepen (verlaagde uiterwaarden bij Olst, hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en Ruimte voor de Rivier projecten bij Zwolle en Kampen) en niet-permante stromingsomstandigheden (tijdsafhankelijke stroming) afzonderlijk geanalyseerd. Zo werd duidelijk welke natuurlijke processen en geometrische veranderingen een significante invloed hebben. Deze analyse is verricht met onder meer een vernieuwd 2D-model. Zo is gebleken dat bodemverandering, vegetatie, de verlaagde uiterwaarden bij Olst, Ruimte voor de Rivier projecten bij Zwolle en Kampen, en niet-permanentie een kleine bijdrage leverden aan veranderingen in afvoeren bij afvoergroottes die gemeten zijn in januari 2018. Echter viel op dat door gebruik van een vernieuwd 2D-model afvoerbepalingen meer overeenkomen met de afvoergroottes van januari 2018 dan met de Qh-relatie 2010. Dit ligt in lijn met de evaluatie van de Qh-relatie in 2013. Daarnaast is uit de gevoeligheidsanalyse naar voren gekomen dat bij gebruik van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, waterstanden significant lager worden en zo een grote impact hebben op de onderschatting van afvoerbepalingen. Op basis van deze bevindingen wordt aanbevolen om een nieuwe Qh-relatie te ontwerpen voor de locatie Olst met vernieuwde 2D-modellen. Daarnaast is het raadzaam om de effecten die optreden bij gebruik van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld op te nemen in de afvoerbepaling. Zodoende kunnen afvoerverschillen die optreden door deze geul gecorrigeerd worden, wat moet leiden tot een betere overeenkomst tussen de afvoermetingen-en bepalingen na opening van de geul. Een eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de effecten van de hoogwatergeul op de afvoerbepaling.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75308
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page