University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van de implementatie van het medische dossier Ysis

Hammer, B.A. (2018) Evaluatie van de implementatie van het medische dossier Ysis.

[img] PDF
943kB
Abstract:Carintreggeland heeft een nieuwe visie ontwikkeld genaamd: ‘Goed Geregeld, samen op weg’. Deze nieuwe visie en het niet voldoen van het vorige systeem zijn de onderliggende redenen dat Carintreggeland heeft gekozen om te gaan werken met het Multidisciplinair Medisch Dossier (MMD) Ysis. Er vindt een pilot plaats bij twee afdelingen die geriatrische revalidatiezorg verlenen, waar het nieuwe medische dossier vanaf 19 februari 2018 is geïmplementeerd. Deze twee afdelingen zijn te vinden op de locaties Eugeria in Almelo en St. Elisabeth in Delden. Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de implementatie van het medische dossier Ysis. In dit onderzoek wordt de implementatie van het medische dossier Ysis geëvalueerd en vanuit verschillende oogpunten belicht. Hiervoor zijn twee onderzoeksvragen opgesteld: ‘In hoeverre verbetert de multidisciplinaire samenwerking tussen medici, paramedici, psychologen en zorgmedewerkers door gebruik van het nieuwe medische dossier Ysis bij de geriatrische revalidatiezorg van Carintreggeland?’ en ‘In welke mate draagt het implementatieproces van het nieuwe medische dossier Ysis bij de geriatrische revalidatiezorg bij aan de visie 'multidisciplinair samenwerken’?’. Om de implementatie van het medische dossier Ysis op een zo goed en volledig mogelijk wijze te evalueren, wordt gebruik gemaakt van triangulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel een kwantitatieve- als kwalitatieve methode. Een gestructureerde vragenlijst wordt afgenomen en zes semigestructureerde interviews worden gehouden. Deze worden opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek, een aantal meeloopdagen en aspecten die de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven graag gemeten te zien. In het literatuuronderzoek worden het ‘Unified Theory of Acceptance and Use of Technology’ (UTAUT), het ‘Consolidated Framework for Implementation Research’ (CFIR) en het ‘Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties’ (MIDI) behandeld. Uit de verkregen data van de vragenlijst en de interviews bleek dat de implementatie van het medische dossier Ysis relatief goed is verlopen. Het medische dossier Ysis werkt erg ondersteunend voor de zorgprofessional en het programma is zeer gebruiksvriendelijk. Daarentegen waren er nog wel enige op- en aanmerkingen die aangepast en verbeterd moeten worden voor een optimaal gebruik van het medische dossier. Hierbij werd vooral gedoeld op het multidisciplinaire overleg (MDO), het gebruik van episoden en de intake van de cliënt. Ook werd aangegeven dat het systeem in sommige gevallen nog wennen is. Op basis hiervan wordt aanbevolen om, indien het daadwerkelijk een verbetering is, de punten aan te passen waar op- en aanmerkingen over zijn gemaakt. Vanuit literair perspectief blijkt het enigszins logisch dat het medische dossier relatief positief wordt beoordeeld, omdat het aan een groot aantal aspecten voldoet. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het uitdiepen van de behandelde aspecten en de resultaten. Ook zouden alle disciplines in het kwalitatieve deel kunnen worden meegenomen om een completer beeld te krijgen. Daarnaast kan worden gekeken of Ysis bij de Wet langdurige zorg en andere zorgafdelingen wel praktisch en van toegevoegde waarde is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Carintreggeland, Hengelo, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works, 70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75385
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page