University of Twente Student Theses

Login

Validiteit en betrouwbaarheid van de POCHA* vragenlijst *(Preferences for Child Health care Assessed)

Bosman, L. and Turksma, J.G. (2018) Validiteit en betrouwbaarheid van de POCHA* vragenlijst *(Preferences for Child Health care Assessed).

[img] PDF
1MB
Abstract:In 2015 is het project ‘Models of Child Health Appraised’ (MOCHA) gestart. Dit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen in 30 Europese landen. Een onderdeel van het MOCHA project is een inventarisatie van prioriteiten en uitkomsten van eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen vanuit het perspectief van de Europese bevolking. Om meer kennis te vergaren over de prioriteiten en uitkomsten van de eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen tussen 0 en 18 jaar is een vragenlijst ontwikkeld, de POCHA (Preferences fOr Child Health Care Assessed). De POCHA is een nieuw ontwikkelde vragenlijst, waardoor nog niet onderzocht is of de vragenlijst betrouwbaar en valide is. Daarom is de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘wat zijn de betrouwbaarheid en de validiteit van de POCHA voor het meten van de ervaringen met de eerstelijnszorg bij ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar in de Nederlandse populatie? De validiteit is door de construct validiteit, concurrent validiteit, content validiteit en indruksvaliditeit. De betrouwbaarheid is beoordeeld door de interne consistentie en de test-hertest betrouwbaarheid. De construct validiteit is beoordeeld door middel van een literatuurstudie, waarin de begrippen van de POCHA zijn vergeleken met begrippen uit studies van Donabedian, de Health Services Research Group (HSRG), Maxwell en Kringos et al. De studie van Donabedian, HSRG en Maxwell verschillen sterk van de POCHA, terwijl Kringos et al. redelijk overeenkomt. Om de concurrent validiteit, content validiteit en indruksvaliditeit te berekenen is er een meting met een online vragenlijst in Qualtrics gedaan. De vragenlijst bestond uit 9 vragen over de achtergrondkenmerken van respondenten, 40 ervaringen vragen van de POCHA en 23 ervaringen vragen van de EUROPEP. De onderzoekspopulatie bestond uit Nederlandse, meerderjarige ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Voor de eerste meting hebben 196 respondenten de vragenlijst ingevuld. Bij de concurrent validiteit is de correlatie (Pearson’s, p=0,05) tussen de EUROPEP en de POCHA 0,376. Voor de content validiteit is de correlatie (Pearson’s, p= 0,05) tussen het tevredenheidscijfer en de gemiddelde antwoord score van de POCHA 0,404. De indruks validiteit is matig, omdat respondenten de vragenlijst te lang, onduidelijk of moeilijk vonden. Om de betrouwbaarheid te berekenen is met de data van de eerste meting de interne consistentie berekend. De interne consistentie heeft een Cronbach’s alpha van 0,903. Om de test-hertest betrouwbaarheid te berekenen is er een tweede meting gedaan met 42 respondenten. Bij de tweede meting bestond de vragenlijst uit 5 vragen over de achtergrondkenmerken van respondenten en de 40 ervaringen vragen van de POCHA. Het percentage overeenkomst van de test-hertest betrouwbaarheid is 31% voor de totale scores. De correlatie (Pearson’s p=0,05) tussen de eerste en tweede meting is voor het tevredenheidscijfer 0,328, voor de gemiddelde antwoord score 0,642 en voor de totaalscore 0,635. De betrouwbaarheid en validiteit van de POCHA zijn voldoende. De limitaties van dit onderzoek zijn dat de onderzoekspopulatie afwijkt van de algemene Nederlandse populatie en dat de gewenste sample size van de tweede meting niet is gehaald.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75395
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page