University of Twente Student Theses

Login

Innovatief en goedkoper? : Kostenstudie naar de behandeling van ulcus cruris venosum door ‘one-stop poli’ met gespecialiseerd thuiszorgteam t.o.v. ‘standard care’: een pilotstudie

Toebes, Ilco (2018) Innovatief en goedkoper? : Kostenstudie naar de behandeling van ulcus cruris venosum door ‘one-stop poli’ met gespecialiseerd thuiszorgteam t.o.v. ‘standard care’: een pilotstudie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Sinds enkele jaren werkt de poli dermatologie van ZGT Almelo volgens een nieuwe methode, genaamd een ‘one-stop poli’. Het doel van deze poli is het sneller stellen van de diagnose, waardoor de behandeling vroegtijdiger gestart kan worden. Daarna worden deze patiënten behandeld door een gespecialiseerde wondverpleegkundige van Carintreggeland en/of Zorgaccent. Deze gespecialiseerde wondverpleegkundige hebben een aanvullende, intensieve en specialistische scholing heeft gehad. Dit wondverplegingsteam heeft als hoofdtaak het verlenen van ambulante zorg, waarbij de nadruk ligt op het afdrijven van vocht in de benen van de patiënt door middel van het been te zwachtelen. Deze studie is uitgevoerd om de financiële meerwaarde van de nieuwe methode ten opzichte van de standard care te bepalen. De studie heeft zich gericht op het ziektebeeld genaamd ulcus cruris venosum (UCV). Een UCV is een wond of zweer aan het onderbeen, met vaak een slechte genezingstendens. In deze studie is de volgende hoofdvraag beantwoord: “Wat is het verschil in zorgkosten tussen de ‘one-stop poli’ i.c.m. een gespecialiseerd thuiszorgteam en de ‘standard care’ bij de behandeling van ulcus cruris venosum?”. Voor de beantwoording van deze vraag zijn de volgende drie deelvragen beantwoord: -“Aan welke onderdelen van het zorgtraject volgens de ‘standard care’ en de nieuwe methode bij de behandeling van ulcus cruris venosum zijn kosten verbonden?” -“Wat zijn de zorgkosten van een patiënt met ulcus cruris venosum, behandeld volgens de ‘standard care’ en volgens de nieuwe methode?” -“Waar in het zorgtraject bij de behandeling van ulcus cruris venosum worden er actief kosten bespaard, en verschilt dit tussen de ‘standard care’ en nieuwe methode?”. Deze vragen zijn beantwoord door middel van een mixed-methods onderzoek. Hierbij zijn de eerste en derde deelvraag beantwoord met kwalitatief onderzoek, bestaande uit gerichte gesprekken en meeloopdagen in de praktijk met de betrokken organisaties. De tweede deelvraag is beantwoord met kwantitatief onderzoek, bestaande uit het vergaren van patiëntinformatie uit patiëntendossiers. Voor de standard care is het Deventer Ziekenhuis genomen als controlegroep, omdat deze twee ziekenhuizen vergelijkbaar zijn qua grootte. Uit de kwalitatieve dataverzameling is gebleken dat zorgkosten onder andere bestaan uit personeelskosten, materiaalkosten en facilitaire kosten. Daarnaast is hieruit gebleken op welke aspecten er actief bespaard wordt, zoals tactische bevoorrading. Tevens zijn er aspecten gevonden waar nog op bespaard kan worden, zoals vroegtijdig inspelen op een verandering van het behandelplan. Uit de kwantitieve dataverzameling, met een onderzoekspopulatie van twaalf patiënten en controlepopulatie van acht patiënten, is gebleken dat volgens de nieuwe methode minder bezoeken in het ziekenhuis en door de thuiszorg nodig zijn om de wond te sluiten. Dit lagere aantal bezoeken resulteert in lagere totale kosten. Uit het onderzoek is gebleken dat de nieuwe methode van ZGT gemiddeld €618,97 per patiënt kost. De standard care van het Deventer Ziekenhuis bleek gemiddeld €744,36 per patiënt te kosten. Hierbij is de standard care €125,39 (20,3%) duurder dan de nieuwe methode van ZGT. Er zijn grote verschillen op het gebied van aantal bezoeken en kosten per functie aangetoond tussen de twee methodes. De gemiddelde kosten van beide methodes verschillen significant van elkaar bij een α-waarde van 0,05. Deze studie betrof een retrospectieve pilotstudie. Voor een vervolgstudie wordt er aangeraden om dit grootschalig en prospectief uit te voeren. Hierbij zou er een focus gelegd moeten worden op de precieze werkzaamheden die in de uren zijn uitgevoerd. Zo zouden de totale kosten kunnen worden uitgesplitst in bijvoorbeeld kosten die worden gemaakt voor de diagnose.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT, Almelo, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:42 biology, 44 medicine, 83 economics
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75449
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page