University of Twente Student Theses

Login

Polyfarmacie en het voorschrijfgedrag van huisartsen

Kok, Nicole A.L. and Manik, Rakhi (2018) Polyfarmacie en het voorschrijfgedrag van huisartsen.

[img] PDF
2MB
Abstract:Achtergrond: De stijgende leeftijd in combinatie met het stijgende aandeel ouderen leidt tot een toename in het aantal chronische ziekten onder ouderen. Hierdoor neemt ook het medicijngebruik onder ouderen toe, wat kan leiden tot polyfarmacie (het gebruik van vijf of meer medicijnen). Polyfarmacie verhoogt het risico op het gebruik van medisch niet noodzakelijke medicatie, wat medicatie-interacties en geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen tot gevolg kan hebben. Recente prevalentiecijfers van polyfarmacie ontbreken, evenals het prevalentiecijfer van niet gepast medicatiegebruik bij polyfarmacie. Uit onderzoeken blijkt dat huisartsen invloed hebben op polyfarmacie middels het voorschrijfgedrag. Huisartsen hebben verschillende motivaties bij het voorschrijven van medicatie aan oudere polyfarmaciepatiënten, het is echter onduidelijk in welke mate deze motieven invloed hebben op het voorschrijfgedrag. Methode: Dit onderzoek is uitgevoerd in regio Twente. Om de prevalentie van polyfarmacie te bepalen zijn middels een dossieronderzoek (aselecte steekproef) medicatiehistoriën verzameld. De onderzoekspopulatie bestond uit personen van 65 jaar en ouder met een uitgifte tussen 01-09-2017 en 01-01-2018. De prevalentie van niet gepast medicatiegebruik onder polyfarmaciepatiënten is vastgesteld middels een dossieronderzoek (aselecte steekproef). De onderzoekspopulatie bestond uit polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder met een uitgifte tussen 01-09-2017 en 01-01-2018. Door middel van vragenlijst is een rangschikking van negen motieven vastgesteld, met daarbij achterliggende redenen achter deze motieven. De onderzoekspopulatie bestond uit huisartsen aangesloten bij FEA of THOON. Resultaten: De prevalentie van polyfarmacie onder ouderen in de steekproef (N = 443) is 24,4%. De prevalentie van niet gepast medicatiegebruik bij oudere polyfarmaciepatiënten (N = 4.457) is 30,2%. De motieven die vooral invloed hebben op het voorschrijfgedrag van huisartsen (N = 32) bij oudere polyfarmaciepatiënten zijn; het effect van mogelijke bijwerkingen op de huidige gezondheid van de patiënt en het gebruik van de multidisciplinaire polyfarmacierichtlijn. Ook is gebleken dat huisartsen in mindere mate beïnvloed worden door het betrekken van de patiënt bij de beslissing over de medicamenteuze behandeling en het gevoel iets te moeten ondernemen, waardoor ook medicatie voorgeschreven wordt die medisch niet noodzakelijk is. De mate van invloed van motieven kan niet verklaard worden door de achterliggende redenen. Conclusie: Er is een toename in het aantal oudere polyfarmaciepatiënten gevonden. Daarnaast blijken veel oudere polyfarmaciepatiënten niet gepaste medicatie te gebruiken. Deze bevindingen komen niet overeen met de gevonden motivaties van huisartsen; zij blijken te streven naar een zo optimaal mogelijk medicatiegebruik van patiënten zonder dat de gezondheid in het geding komt. Het is onduidelijk wat de oorzaak van deze discrepantie is. Om dit te verduidelijken is vervolgonderzoek nodig naar de naleving van de multidisciplinaire polyfarmacierichtlijn en het effect van deze richtlijn op het voorkomen van niet gepast medicatiegebruik. Tevens wordt aanbevolen het onderzoek naar het voorschrijfgedrag van huisartsen op een grotere schaal uit te voeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
FEA, the Netherlands
THOON, the Netherlands
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75497
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page