University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen sociale media gebruik en depressie: Het moderatie effect van geslacht

Feldkamp, N. (2018) De relatie tussen sociale media gebruik en depressie: Het moderatie effect van geslacht.

[img] PDF
465kB
Abstract:Meer dan twee miljard mensen maken dagelijks gebruik van ‘social network sites’ - in dit onderzoek sociale media genoemd. Vanwege het groot aantal gebruikers zijn er inmiddels veel onderzoeken die zich richten op de relatie tussen sociale media gebruik en mentale gezondheid. Hieruit bleek dat sociale media gebruik samenhangt met symptomen van depressie. Hoewel het aantal gebruikers op sociale media steeds toeneemt is er echter nog geen onderzoek naar geslachtsverschillen gedaan. Dit zou interessant zijn om te onderzoeken, gezien uit onderzoek bleek dat vrouwen en mannen duidelijke verschillen wijzen in de manier waarop ze sociale media gebruiken. Daarom focust de huidige studie op geslacht als modererende variabele in de relatie tussen sociale media gebruik en depressie. Hiervoor werden 272 participanten uitgenodigd om aan een kwantitatief cross-sectioneel online vragenlijstonderzoek deel te nemen. De resultaten laten zien dat geslacht zowel met sociale media gebruik als depressie positief correleert. Vrouwen brengen meer tijd door op sociale media dan mannen en ondervonden meer depressieve klachten. Echter bleek, tegenstrijdig met de bestaande literatuur, dat er geen moderatie effect van geslacht op de relatie tussen sociale media gebruik en depressie bestaat. Het huidige onderzoek draagt bij aan meer bewustwording over een voor de populatie belangrijk onderwerp aangezien het aantal gebruikers van sociale media steeds meer toeneemt en het aantal mensen die lijdt aan een depressie groot is. Gezien vrouwen meer gebruik van sociale media maken en vatbaarder voor een depressie zijn dan mannen blijft het steeds van belang om sociale media gebruik en depressie verder in kaart te brengen. Daarnaast zouden interventies die zich richten op sociale media gebruik toegespitst moeten worden op vrouwen, zodat deze groep op een goede wijze geïnformeerd wordt over de negatieve gevolgen die sociale media gebruik kan hebben op de mentale gezondheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75673
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page