University of Twente Student Theses

Login

Het ontwerpen van een Clinical Decision Support Systeem voor de wearable thuismonitoring van astmacontrole bij kinderen

Kruijf, N.L.M. de and Massa, M. and Rolleman, H.N. and Steenis, J.L. van (2018) Het ontwerpen van een Clinical Decision Support Systeem voor de wearable thuismonitoring van astmacontrole bij kinderen.

[img] PDF
5MB
Abstract:Aanleiding: In Nederland lijdt ongeveer 7% van de kinderen in de leeftijdscategorie van 0 t/m 14 jaar aan astma, waarbij in 80% van de gevallen klachten volgen op inspanning. Astma is een chronische aandoening waarbij medicamenteuze behandeling gebruikt wordt om symptomen te minimaliseren. Om deze behandeling goed af te stemmen, is het van belang de astmacontrole vast te stellen. Dit is erg lastig, aangezien klachten episodisch optreden waardoor ze tijdens een bezoek aan de polikliniek vaak niet aanwezig zijn. Doel: Het doel van dit onderzoek is om, middels het ontwerpen van een CDSS voor de thuismonitoring van astma, de arts van continue data over de astmacontrole van de patiënt te voorzien. Hiervoor is het van belang dat vastgesteld wordt welke parameters relevant zijn om op te nemen in het systeem. Methode: Door middel van literatuurstudie en contact met artsen is vastgesteld welke parameters relevant zijn om op te nemen in het CDSS. Het CDSS is vervolgens verwezenlijkt in MATLAB® aan de hand van de wensen van de artsen, waarna het systeem gevalideerd en geoptimaliseerd is met behulp van data uit de WEARCON-studie. Resultaten: De parameters SABA-gebruik, activiteit, FEV1, MEF50, allergieën, BMI, CACT en therapietrouw zijn geïncludeerd in het systeem. Tijdens de validatie is gebleken dat voor de leeftijdscategorie 4 t/m 8 jaar de MEF50, SABA-gebruik en de C-ACT van belang zijn voor het bepalen van de astmacontrole. Voor de leeftijdscategorie 9 t/m 14 jaar zijn de FEV1, MEF50 en het SABA-gebruik relevant. De combinaties van sensitiviteit en specificiteit voor beide groepen zijn 100% & 75% en 65% & 66,6% respectievelijk. Discussie Een grotere hoeveelheid data zou voor een meer betrouwbare validatie van het systeem kunnen zorgen, waardoor het gewicht van de parameters meer onderbouwd vastgesteld kan worden. Op deze manier kan de astmacontrole aan de hand van het systeem nauwkeuriger worden gemonitord. Daarnaast is vervolgonderzoek nodig om het systeem meer te generaliseren, aangezien het nu toegespitst is op patiënten uit het MST. Conclusie Het CDSS is in beperkte mate in staat om de astmacontrole te bepalen, gebaseerd op thuis gemonitorde parameters. Verder onderzoek zal zich moeten richten op het verfijnen van de weegfactoren voor de parameters, om het CDSS te optimaliseren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75679
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page