University of Twente Student Theses

Login

Optimalisatie van BIM modellen t.o.v. verschillende wensen van opdrachtgevers.

Wolf, G. (2018) Optimalisatie van BIM modellen t.o.v. verschillende wensen van opdrachtgevers.

[img] PDF
2MB
Abstract:Building Information Modelling (BIM) wordt al jarenlang betiteld als dé toekomstige manier van werken in de bouwwereld vanwege het groot aantal voordelen wat het met zich meebrengt. Maar waar men momenteel tegenaan loopt is dat de implementatie ervan te wensen overlaat. Om de implementatie in goede banen te leiden en in bepaalde kaders te stuwen, is er ondertussen een aantal informatieleveringsspecificaties opgezet. Zoals de naam al impliceert, stellen deze eisen/specificaties aan de levering van informatie. Toch blijken er ondanks deze informatieleveringsspecificaties nog vele verschillen in de implementatie te zijn tussen bedrijven. Ook ingenieursbedrijf Aveco de Bondt ervaart dit nadeel. Zij zien dat er vanuit opdrachtgevers verschillende wensen aan hun constructieve BIM modellen worden gesteld en daarom is het lastig om hier een vaste lijn in te trekken. Het zwaartepunt, alsmede het doel, van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen met het oog op de optimalisatie van de BIM-modellen van Aveco de Bondt o.b.v. de wensen van de opdrachtgevers. Om dit doel meetbaar te maken zijn verschillende onderzoeksvragen opgesteld. De hoofdonderzoeksvraag luidt: “Hoe kan een BIM model worden geoptimaliseerd op basis van verschillende wensen van opdrachtgevers zodat er een meerwaarde wordt gecreëerd voor opdrachtgevers om te werken met Aveco de Bondt?” Om het onderzoek gestructureerd te laten verlopen is de hoofdonderzoeksvraag opgesplitst in 5 deelvragen. Allereerst is er via verdiepend (literatuur) onderzoek onderzocht uit welke eisen de huidige informatieleveringsspecificaties bestaan. Hierna is verdiepend onderzoek gedaan naar de inhoud van Aveco de Bondts BIM modellen en of de informatieleveringsspecificaties hier ook in verwerkt worden. Dit is gedaan door eerst het handboek voor modelleren in Revit van Aveco de Bondt te bestuderen, waarna het voorbeeldproject (van het handboek) en 4 huidige BIM-projecten zijn geanalyseerd en met elkaar zijn vergeleken. Naar aanleiding van deze (kritische) vergelijking zijn vragen ontstaan over de inhoud van de BIM modellen. Deze vragen zijn daarna in een interview gesteld aan 6 opdrachtgevers wiens antwoorden vervolgens met elkaar én met de huidige werkwijze van Aveco de Bondt vergeleken zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot aanbevelingen over de optimalisatie van de BIM modellen van Aveco de Bondt. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel onderling als tussen de interne en externe opdrachtgevers verschillen zijn in opvattingen. Ook zijn sommige wensen niet in lijn zijn met de huidige werkwijze van Aveco de Bondt. Zo blijkt dat er onderdelen standaard moeten worden toegevoegd aan de BIM modellen (zoals parameters voor de milieuklasse en sterkteklasse), maar ook dat (andere) onderdelen standaard moeten worden verwijderd (Revit-gegenereerde waarden). Ook het standaard modelleren in 3D van geveldragers, opleghandjes en kop- en voetplaten is gewenst. Bovendien is voor de implementatie van de brandwerendheid, de RC/Rd-waarde en de aanlevering van gerichte en gebundelde informatie in eigen lijstjes nader onderzoek vereist. Dit geldt niet voor het 4- & 5D modelleren aangezien de opdrachtgevers dit niet de rol van een constructeur vinden. Wanneer al deze aanbevelingen zullen worden opgevolgd zal er o.b.v. dit onderzoek een meerwaarde ontstaan voor een opdrachtgever om met Aveco de Bondt te werken, aangezien (het grootste deel van) de wensen van de opdrachtgevers worden waargemaakt. Aan deze conclusie hangt ook een kanttekening dat het onderzoek afhankelijk is van de inhoud van de geanalyseerde BIM modellen van Aveco de Bondt en van de kennis van de geïnterviewden. Daarom zou ik voor een vervolgonderzoek aanraden om zowel meer BIM modellen te analyseren als meer opdrachtgevers te interviewen om een groter draagvlak te creëren voor het onderzoek en de kwaliteit ervan te waarborgen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75793
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page