University of Twente Student Theses

Login

De rol van positieve emoties bij de participatie van patiënten met vermoeidheid als gevolg van ontstekingsreuma

Veen, A. van der (2018) De rol van positieve emoties bij de participatie van patiënten met vermoeidheid als gevolg van ontstekingsreuma.

[img] PDF
8MB
Abstract:Achtergrond en doel: Positieve emoties zijn waardevol, bijvoorbeeld voor adaptatie aan een chronische ziekte. Het doel van dit longitudinale onderzoek was om de eventuele beschermende functie van veranderingen in positieve emoties te onderzoeken op de negatieve invloed van veranderingen in vermoeidheid op veranderingen in participatie bij patiënten met ontstekingsreuma. Methode: Er zijn in totaal drie metingen gedaan, die om het halve jaar plaatvonden. Vermoeidheid is gemeten middels de ‘Visueel analoge schaal’ (VAS), positieve emoties middels ‘Positive and Negative Affect Schedule’ (PANAS) en participatie middels ‘Impact on Participation and Autonomy’ (IPA). De gegevens van in totaal 331 patiënten zijn vervolgens onderzocht middels moderatieanalyse. Resultaten: Tegen vooropgestelde verwachting in is geen modererende functie gevonden van veranderingen in positieve emoties bij het negatieve verband tussen veranderingen in vermoeidheid en veranderingen in participatie. Wel is aangetoond dat participatie afneemt wanneer vermoeidheid toeneemt. Tevens is aangetoond dat participatie toeneemt naarmate positieve emoties toenemen. Conclusie en aanbevelingen: Concluderend kan gesteld worden dat veranderingen in positieve emoties geen beschermende functie lijken te hebben op de negatieve invloed van veranderingen in vermoeidheid op participatie. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om gebruik te maken van een experimentele setting met emotie-inductie-methoden, opdat meer betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75810
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page