University of Twente Student Theses

Login

Preoperatieve informatievoorziening bij darmkankerpatiënten : het perspectief van zorgprofessionals

Penterman, B.J.M. (2018) Preoperatieve informatievoorziening bij darmkankerpatiënten : het perspectief van zorgprofessionals.

[img] PDF
745kB
Abstract:Achtergrond. Darmkanker is een veel voorkomende kankersoort waarbij patiënten vaak te maken krijgen met acute opnames in het ziekenhuis. Hospitalisatie en operaties kunnen voor veel stress en angst zorgen. Preoperatieve angst is hier onderdeel van en wordt gedefinieerd als: een onplezierige staat van onbehagen of spanning als gevolg van ziekte, hospitalisatie, het geplande gebruik van verdoving en operatie. Preoperatieve informatievoorziening blijkt een belangrijke rol te spelen in stress en angstreductie voor een operatie. Daarnaast zorgt adequate informatie voor minder postoperatieve angst en pijn. Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het geven van preoperatieve informatie en zijn dus cruciaal voor de preoperatieve informatievoorziening. De eerste onderzoeksvraag was: Welke ervaringen en verbeterpunten hebben zorgprofessionals ten aanzien van het aanbieden van preoperatieve informatie aan patiënten met darmkanker in het zorgtraject voor een colon- of rectumcarcinoom? Daarnaast wil het MST een preoperatief informatiefilmpje laten ontwikkelen om patiënten voor te bereiden op een chirurgische buikoperatie. De tweede onderzoeksvraag was: Aan welke aspecten moet een preoperatief informatiefilmpje voldoen volgens de verschillende zorgprofessionals? Methode. Kwalitatief onderzoek is uitgevoerd doormiddel van semigestructureerde interviews met zorgprofessionals uit verschillende disciplines in het Medisch Spectrum Twente (MST). Acht interviews (n=8) zijn afgenomen met vragen over ervaringen, behoeftes, barrières, doel van gegeven informatie, individuele afstemming en een informatiefilmpje met betrekking tot de preoperatieve informatievoorziening. Interviews zijn vervolgens getranscribeerd en geanalyseerd via inductieve codering, waarbij er ook deductief gecodeerd is volgens procedurele en sensorische informatie en gedragsinstructies bij de data over het informatiefilmpje. Resultaten. Resultaten lieten zien dat er verschillende behoeftes en verbeterpunten waren, namelijk: een information overload bij patiënten, het beschikbaar stellen van meer digitale informatie, een niet optimale afstemming van informatie op emotionele toestand patiënt, missende informatie in de informatievoorziening, onduidelijke verwachtingen bij de patiënt, niet optimale interdisciplinaire communicatie en onduidelijkheid rondom de overdracht van 1e naar 2e lijnszorg. Daarnaast lieten de resultaten zien dat zorgprofessionals vonden dat informatie m.b.t. inhoud, procedures en gedragsinstructies belangrijke aspecten waren om te includeren in een informatiefilmpje. Conclusie. Dit onderzoek heeft verschillende verbeterpunten aangetoond volgens de zorgprofessionals om de preoperatieve informatievoorziening bij darmkankerpatiënten in het MST te verbeteren. De kwaliteit van informatievoorziening kan verbeteren wanneer er rekening wordt gehouden met een eventuele information overload en niet optimale interdisciplinaire communicatie. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van digitale informatie ook positieve gevolgen hebben voor de patiënt. Het informatiefilmpje kan een nuttige aanvulling zijn voor de informatievoorziening wanneer dit filmpje duidelijke verwachtingen schept door het geven van inhoudelijke, procedurele en sensorische informatie om patiënten voor te bereiden op een chirurgische buikoperatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75823
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page