University of Twente Student Theses

Login

Inzicht in retentiecapaciteit voor overheden in Nederland

Lieverse, J.M. (2018) Inzicht in retentiecapaciteit voor overheden in Nederland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Door klimaatverandering zullen in de toekomst zich steeds hevigere neerslagsituaties voordoen. Met WB21 en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is Nederland al een tijd bezig met een klimaatbestendig en water-robuust Nederland. Gemeenten en waterschappen werken samen om dit doel te bereiken, waaronder het realiseren van voldoende waterretentiecapaciteit. Een mogelijkheid waar waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen en gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Haren interesse in hebben is een waterbank; een instrument om op een flexibele manier waterretentiegebieden te realiseren en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Voordat zo’n instrument ingevoerd kan worden is er inzicht nodig in de tekorten en overschotten aan retentiegebieden; dit inzicht is momenteel niet aanwezig. In dit onderzoek is gekeken hoe dit inzicht in overschotten en tekorten gerealiseerd kan worden. Hierbij is eerst het probleem geanalyseerd, waaruit bleek dat informatie over retentiegebieden niet centraal is opgeslagen en niet is gevisualiseerd. Vervolgens zijn verschillende middelen in kaart gebracht om deze informatie opgeslagen kon worden: Microsoft Excel, ArcGIS, GeoWeb en de Digitale Waterkaart. Ten slotte is voor elk van deze communicatiemiddelen geanalyseerd met behulp van indicatoren afkomstig van de opdrachtgevers of deze geschikt zijn om het gewenste inzicht te leveren. Hieruit volgt dat een ArcGIS-systeem voldoet aan de minimumeisen van de gemeenten en waterschappen, met eventuele uitbreiding naar de Digitale Waterkaart. Voor zo’n systeem leveren zowel waterschappen als gemeenten de benodigde informatie om een realistisch overzicht te krijgen van de tekorten en overschotten aan retentiecapaciteit.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/76102
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page