University of Twente Student Theses

Login

Gokhallen in Duitsland : Determinanten met betrekking tot speelgedrag

Jäger, Kim (2018) Gokhallen in Duitsland : Determinanten met betrekking tot speelgedrag.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek wordt speelgedrag in gokhallen in Duitsland nader bekeken. Op basis van de Theory of planned Behaviour en het Triasmodel wordt een meetinstrument ontwikkeld om determinanten van speelgedrag te onderzoeken. Met betrekking tot de Theory of planned behaviour worden de componenten attitude, sociale druk en waargenomen gedragscontrole onderzoekt. Bij het Triasmodel zijn de componenten persoon, sociale omgeving en het middel belangrijk. Dus worden deze determinanten met een nieuwe ontwikkelde meetinstrument onderzoekt. Deze meetinstrument kan zowel van speler als ook van niet-speler ingevuld worden. 140 niet-speler en 48 speler hebben an het onderzoek deelgenomen. Tijdens een factoranalyse kwam naar voren dat de items van het meetinstrument niet goed gekozen waren. Met een hiërarchische binaire logistische regressieanalyse wordt gekeken de twee modellen in dit onderzoek werken. De Theory of planned behaviour werkte wel, maar opvallend was dat het resultaat alleen door de component attitude naar voren kwam. De andere twee componenten sociale druk en waargenomen gedragscontrole waren niet significant. Het Triasmodel was helemaal niet significant en geeft geen toevoegende waarde aan de Theory of planned behaviour. Het onderzoek is sterk beïnvloedt door limitaties. Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat attitude een heel belangrijke rol speelt bij het voorspellen van speelgedrag. Maar de andere twee determinanten van de Theory of planned behaviour sociale druk en waargenomen gedragscontrole worden nog niet onopgemerkt gelaten. In dit onderzoek kwam naar voren dat ze geen invloed hebben op het speelgedrag, maar in een vervolgonderzoek naar het verbeteren van de limitaties van dit onderzoek, kunnen ook tegengestelde resultaten verwacht worden. Hetzelfde geldt voor de factoren van het Triasmodel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/76148
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page