University of Twente Student Theses

Login

Agency, communion en culturele overeenkomsten en verschillen in verbeeldingen van een gewenste toekomst.

Pas, R. (2018) Agency, communion en culturele overeenkomsten en verschillen in verbeeldingen van een gewenste toekomst.

[img] PDF
927kB
Abstract:Om de ander en onszelf te kennen, moeten we elkaars en ons eigen verhaal kennen (McAdams, geciteerd in Murray & Sools, 2015). Toch lijken we het idee te hebben dat we al best wat weten van de ander op basis van zijn of haar nationaal culturele achtergrond. Het in 1980 door Hofstede ontwikkelde cultuurmodel (Taras et al. 2012) dat ook nu nog veelvuldig gebruikt wordt, maakt gebruik van nationale gemiddelden bij de benadering van verschillende dimensies van cultuur. De vraag rijst of een benadering van nationaal culturele overeenkomsten en verschillen recht doet aan de culturele variatie binnen een land en zo dus aan de manier waarop we daadwerkelijk met elkaar overeenkomen en van elkaar verschillen. Gebleken is dat verhalen een goed middel zijn om kennis te vergaren over culturele opvattingen op individueel niveau en dat de basismotieven agency en communion culturele verschillen in verhalen vastleggen, waarbij agency beschouwd wordt als individualistisch motief en communion als collectivistisch motief. Jongvolwassenen houden zich actief bezig met het construeren van een specifieke soort verhalen, namelijk toekomstverhalen. De hoofdvraag luidt zodoende: ‘Zijn overeenkomsten en verschillen in de manier waarop agency en communion naar voren komen in de verbeeldingen van een gewenste toekomst van jongvolwassenen, te verklaren door culturele overeenkomsten en verschillen?’ Brieven vanuit de Toekomst (een geschreven narratief meetinstrument voor het eliciteren van toekomstverbeeldingen) van internationale studenten werden verzameld tijdens een Summer School. De brieven werden gecodeerd aan de hand van het codeerschema van McAdams (2001a) voor agency en communion, om overeenkomsten en verschillen in de manier waarop agency en communion naar voren komen in de toekomstbrieven te kunnen vastleggen. Deze bevindingen werden vervolgens gerelateerd aan nationaal culturele scores op de dimensie individualisme uit Hofstede’s cultuurmodel. Gebleken is dat de gevonden overeenkomsten en verschillen in agency en communion niet verklaard kunnen worden door culturele overeenkomsten en verschillen. Daarentegen laten deelnemers met een vergelijkbare nationaal culturele achtergrond juist grote verschillen zien in agency en communion en omgekeerd. De resultaten van het huidige onderzoeken geven zo een eerste aanwijzing voor mogelijke tekortkomingen van Hofstede’s cultuurmodel en pleiten voor een meer dynamische benadering van cultuur zoals die van Bhatia (2018), die stelt dat globalisering maakt dat we niet langer vast kunnen houden aan cultuur als iets binnen nationale grenzen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/76330
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page