University of Twente Student Theses

Login

Longitudinaal onderzoek naar de mediërende rol van zelfeffectiviteit bij vermoeidheid en participatie van patiënten met ontstekingsreuma

Heijboer, L. (2018) Longitudinaal onderzoek naar de mediërende rol van zelfeffectiviteit bij vermoeidheid en participatie van patiënten met ontstekingsreuma.

[img] PDF
8MB
Abstract:Achtergrond en doel: Ontstekingsreuma gaat gepaard met vermoeidheidsklachten en beperkingen in participatie. Zelfeffectiviteit lijkt een betekenisvolle rol te spelen in de adaptatie. Derhalve is longitudinaal onderzocht in hoeverre zelfeffectiviteit een mediërende rol speelt bij de relatie tussen vermoeidheid en participatie over tijd. Methode: 331 patiënten met ontstekingsreuma hebben deelgenomen aan het onderzoek. Er zijn drie meetmomenten geweest, met tussenpozen van een half jaar. De mate van vermoeidheid is gemeten middels de een visueel analoge schaal (VAS), participatie middels de ‘Impact on Participation and Autonomy’ (IPA), en zelfeffectiviteit middels de ‘Arthritis Self-Efficacy Scale’ (ASES). Vervolgens zijn met Process mediatie-analyses uitgevoerd. Resultaten: In overeenstemming met de verwachting gaat een toename in vermoeidheid samen met een afname in participatie en een afname in zelfeffectiviteit. Een toename in zelfeffectiviteit gaat samen met een toename in participatie. Veranderingen in zelfeffectiviteit spelen een mediërende rol bij de relatie tussen veranderingen in vermoeidheid en participatie. Conclusie en aanbevelingen: Concluderend lijkt een toename in zelfeffectiviteit een mediërende rol te spelen bij de relatie tussen veranderingen in vermoeidheid en participatie. Om de bevindingen te versterken, wordt aanbevolen om vervolgonderzoek uit te voeren, de vermoeidheid te meten met een multidimensionale vragenlijst, en de complexiteit van participatie in ogenschouw te nemen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/76403
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page