University of Twente Student Theses

Login

Effecten van een dankbaarheidsinterventie op het mentale welbevinden in de algemene bevolking

Hesselink, Bernice Sophie (2018) Effecten van een dankbaarheidsinterventie op het mentale welbevinden in de algemene bevolking.

[img] PDF
940kB
Abstract:De afgelopen jaren is het onderzoek naar Positieve Psychologie Interventies (PPI’s) binnen de geestelijke gezondheidszorg toegenomen. Deze zelfhulpinterventies, met een duur van minimaal een week en maximaal 9 weken, zijn gericht op het verhogen van welbevinden en laten positieve effecten zien op de psychische gezondheid, laten een reductie zien in angst- en stemmingsklachten en verminderen de kans op psychische klachten in de toekomst. Vooral PPI’s waarin het uiten van dankbaarheid gestimuleerd wordt laten positieve effecten op het welbevinden zien. De huidige studie onderzoekt de effecten en mechanismen van een PPI gericht op het uiten van dankbaarheid in de algemene Nederlandse bevolking. In een Randomized Controlled Trial studie werden 241 proefpersonen geïncludeerd, verdeeld over 3 condities: een interventieconditie, een actieve controleconditie (planningsactiviteit) en een wachtlijstconditie. De interventie had een duur van 6 weken. De meetmomenten bestonden uit een baseline meting (start interventie), een meting 2 weken na het begin van de interventie, een meting 4 weken na het begin, een post-meting (eind van de interventie) en een follow-up-meting (6 weken na het eind van de interventie). De metingen brachten het welbevinden (via de Mental Health Continuum-Short Form) en positieve emoties (via de Modified Differential Emotions Scale) in kaart. De resultaten lieten zien dat de proefpersonen in de dankbaarheidsconditie tijdens de postmeting significant hogere scores behaalden op welbevinden en op positieve emoties in vergelijking met de wachtlijstconditie, maar niet significant hogere scores behaalden dan de actieve controle conditie. Het effect van de dankbaarheidsinterventie op welbevinden en positieve emoties bleef niet behouden tijdens de follow-upmeting.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/76691
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page