University of Twente Student Theses

Login

Grafisch visualiseren : Aanreiken en verrijken van leesvaardigheden voor het vak geschiedenis

Laoh, S.F. (2017) Grafisch visualiseren : Aanreiken en verrijken van leesvaardigheden voor het vak geschiedenis.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In veel studieboeken op middelbare scholen wordt er gebruik gemaakt van lange teksten. Er blijkt echter dat deze scholen zeggen dat het gebruiken van al deze teksten niet even makkelijk is voor elke leerling en dat er beter meer gebruik gemaakt kan worden van visuele schema’s en informatieve afbeeldingen. Dit blijkt uit gesprekken met scholen die het bedrijf Kunskapsskolan voert. Kunskapsskolan is een bedrijf dat bezig is met het ontwikkelen van gepersonaliseerd studiemateriaal voor middelbare scholen. Onderzoek naar het grafisch visualiseren van schoolmateriaal is belangrijk, omdat momenteel veel leerlingen moeite hebben met het begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof. Als hieruit blijkt dat schema’s en afbeeldingen het leren makkelijker maken voor leerlingen, zal aan de hand hiervan beter studiemateriaal ontwikkeld kunnen worden om zo vele leerlingen te helpen met leren. In dit onderzoek is de volgende vraag van toepassing: In hoeverre bevordert het grafisch visualiseren van vaardigheden het beheersen van het vak geschiedenis voor een leerling uit de eerste klas op een middelbare school? Dit onderzoek is gedaan aan de hand van het ontwikkelen van een prototype voor leerlingen voor het vak geschiedenis. Het prototype is een tijdlijn, waarin verschillende gebeurtenissen zijn weergegeven en hoe deze gebeurtenissen zijn verbonden met de vaardigheden. Het prototype is gemaakt op basis van een literatuuronderzoek over de verschillende leervoorkeuren en hoe deze betrekking hebben op de verschillende soorten studiemateriaal die gebruikt kunnen worden. Daarnaast is informatie over hoe de hersenen werken en informatie tot zich nemen meegenomen. Verder is er gekeken naar de huidige tools die op de markt zijn en is er een een enquête met docenten gehouden. In deze enquête werd er gekeken naar hoe docenten de vaardigheden van het vak geschiedenis bespreken en hoe dit terugkomt in huidige geschiedenismethodes. Ook zijn er verschillende reviews gehouden met experts, waarin verschillende concepten worden beoordeeld om te zien of ze wel of niet voldoen aan de hoofdvraag van dit onderzoek. Uiteindelijk is gebleken dat leerlingen goed leren door zelf actief bezig te zijn met de stof en daar vervolgens feedback op te krijgen. Wat belangrijk is bij het aanleren van nieuwe stof, is dat nieuwe informatie gekoppeld moet worden aan eerder aangeleerde informatie. Om dit te bereiken is het herhalen van informatie belangrijk. Daarnaast is er ook gebleken dat er zes verschillende leervoorkeuren zijn, waaronder lezen en een voorkeur voor beelden. Elke leervoorkeur betekent een eigen leermanier die het beste werkt, met verschillende soorten lesmateriaal. Uit de enquête bleek dat het actief leren van leerstof momenteel vooral gedaan wordt door leerlingen opdrachten te laten maken. Leerlingen moeten echter voor het maken van opdrachten nog steeds grote stukken tekst lezen, in plaats van bijvoorbeeld informatie uit een overzichtelijk schema halen. Na verschillende reviews met experts bleek dat afbeeldingen niet het meest essentiële onderdeel zijn voor leerlingen om informatie op te nemen. Hiervoor kan nog steeds het beste tekst gebruikt worden. Wel zorgen afbeeldingen voor visuele referentiepunten. Het grafisch visualiseren van beeldmateriaal is vooral een hulpmiddel; een versterking van de teksten. Om een concreet antwoord te geven op de onderzoeksvraag, moet er een test gedaan worden met de gebruikers. Deze test zou moeten plaatsvinden over een langere periode (minimaal een maand), waarin leerlingen het product testen. In verdere onderzoeken kan er gekeken worden naar hoe de hersenen afbeeldingen onthouden in het bijzonder, bijvoorbeeld hoe de hersenen gestuurd kunnen worden om naar bepaalde aspecten in een afbeelding te kijken. Daarnaast kan er onderzoek gedaan worden naar wat voor soorten informatie aan leerlingen gegeven wordt, en op welke visuele manier dit het best kan worden weergegeven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77066
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page