University of Twente Student Theses

Login

Het analyseren en voorkomen van verstopping in een microkatheter gedurende een embolisatie procedure met Gelfoam

Boheemen, C.C. van and Claessens, M.L. and Elst, S. van (2019) Het analyseren en voorkomen van verstopping in een microkatheter gedurende een embolisatie procedure met Gelfoam.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Aanleiding: Gelfoam wordt ingezet bij verschillende indicaties, voornamelijk bij embolisatie van hevige arteriële bloedingen die door trauma zijn ontstaan. Uit de kliniek blijkt dat een microkatheter tijdens een embolisatie procedure met Gelfoam regelmatig verstopt raakt. In dat geval moet de microkatheter worden vervangen door een nieuwe microkatheter om de behandeling te kunnen vervolgen. In levensbedreigende gevallen moet er zo snel mogelijk geëmboliseerd worden en kan het verstopt raken van de microkatheter grote gevolgen hebben. Doel: Het analyseren van verstopping in een microkatheter wanneer een embolisatie procedure volgens klinisch protocol nagebootst wordt en onderzoeken of het verstopt raken van de microkatheter voorkomen kan worden door het aanpassen van de volgende parameters: het soort contrastmiddel, het soort oplosmiddel, de verhouding hiertussen en de temperatuur van het Gelfoammengsel en de omgeving van de katheter. Theoretisch kader: Embolisatie is het vormen van een occlusie in een arterie middels het inbrengen van een materiaal dat de bloeddoorstroming verhindert. Een veelgebruikt embolisatiemateriaal is Gelfoam. Dit is een tijdelijk embolisatiemateriaal dat een mechanische occlusie kan veroorzaken. Een van de aandoeningen waarbij embolisatie met Gelfoam noodzakelijk is, is haemorrhagia postpartum (HPP). Methode: Dit onderzoek is opgedeeld in twee delen. In het oriënterend onderzoek is door het variëren van de injectiehoek en de concentratie gelfoamblokjes een situatie gecreëerd waarbij verstopping in de microkatheter optreedt. De omstandigheden van het oriënterend onderzoek waarbij verstopping is opgetreden, zijn meegenomen in de onderzoeksopzet van het parameter onderzoek om te bepalen wat de invloed is van de parameters op het verstopt raken van de microkatheter. Bij beide onderzoeken is de druk gemeten en het aantal blokjes in de uitstroom bijgehouden. Hiermee is de spreiding van de drukpieken en het aantal drukpieken tot verstopping, de verstoppingswaarde, bepaald. Resultaten: De resultaten van het oriënterend onderzoek laten zien dat er een verband lijkt te bestaan tussen de druk in de katheter en het aantal Gelfoamblokjes in de uitstroom. Daarnaast blijkt dat er bij een grotere injectiehoek meer Gelfoamblokjes de katheter instromen en dat er bij een concentratie van 10 blokjes in de injectiespuit verstopping optreedt. Uit het parameter onderzoek blijkt dat er geen significant verschil is in verstoppingswaarde tussen de verschillende contrastmiddelen, oplosmiddelen en verhoudingen hiertussen. Daarentegen blijkt wel dat de verstoppingswaarden bij een temperatuur van 37oC significant lager zijn dan bij kamertemperatuur. Conclusie: Uit het oriënterend onderzoek blijkt dat door het aanpassen van de injectiehoek en concentratie Gelfoam een situatie gecreëerd kan worden waarbij verstopping in de microkatheter optreedt. Op basis van het parameter onderzoek blijkt dat het soort contrastmiddel, soort oplosmiddel en de verhouding hiertussen geen invloed heeft op de verstopping van een microkatheter, maar een temperatuurverhoging van het Gelfoammengsel en de katheteromgeving wel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77146
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page