University of Twente Student Theses

Login

Projectplanning binnen Witteveen+Bos

Peteroff, N.W. (2019) Projectplanning binnen Witteveen+Bos.

[img] PDF
668kB
Abstract:In dit onderzoek zijn de planningswerkwijzen bij ontwerpprojecten binnen het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos beschouwd. Momenteel wordt er voor ontwerpprojecten aan het begin een projectplanning gemaakt, die vaak nauwelijks werkelijkheid wordt, met vertragingen als gevolg. Om hierop in te spelen zijn er binnen sommige sectoren planningssessies geïntroduceerd, deze verlopen helaas nog niet altijd volgens wens. In dit onderzoek wordt er met behulp van interviews onderzocht wat de huidige planningswerkwijzen zijn per sector binnen Witteveen+Bos en welke obstakels daarbij ondervonden worden. Om de situatie bij Witteveen+Bos in een wetenschappelijke context te plaatsen is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de verschillende planningsmethoden. De praktijksituatie bij Witteveen+Bos is vergeleken met de literatuur, hieruit zijn conclusies en aanbevelingen afgeleid. Het literatuuronderzoek begon met de selectie van 15 artikelen en boeken uit een set van ruim 100 publicaties over projectplanningen die gezocht waren in (online) bibliotheken. De gekozen literatuur is geanalyseerd door te bekijken welke methoden worden aangehaald, hoe deze methoden uitgevoerd moeten worden en wat de bijbehorende obstakels, valkuilen etc. zijn. Na de analyse is er per methode samengevat wat de dominante visie in de literatuur is, hoe de methode uitgevoerd dient te worden en welke obstakels er in de literatuur genoemd worden. De situatie binnen Witteveen+Bos is in beeld gebracht door middel van 25 interviews. De interviews hadden een half open structuur waarbij aan de hand van leidraadvragen informatie is opgehaald. Na de interviews is op sectorniveau in kaart gebracht welke werkwijzen er gebruikt worden en welke obstakels er ondervonden worden tijdens het planningsproces. De resultaten vanuit de interviews zijn op een kwalitatieve manier vergeleken met het literatuuronderzoek. Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat een positieve betrokkenheid van zowel het uitvoerende personeel als de projectmanager cruciaal is voor een goed planningsproces. Daarbij is het belangrijk dat alle projectmedewerkers bij het plannen worden betrokken en dat de projectmanager zich realiseert dat de planning dynamisch is. Het maken van een balkenplanning in bijvoorbeeld Excel is de oudste planningsmethode, deze leent zich vooral voor kleinere projecten of om een planning op hoofdlijnen te maken. Een methode die halverwege de twintigste eeuw is ontwikkeld is de Critical Path Method, deze methode kan ingezet worden bij complexe projecten mits de processen voldoende afgebakend zijn. Een aanvulling hierop is het probabilistisch plannen. Een relatief nieuwe methode is het Last Planner System, hierbij worden activiteiten tijdens planningssessies ingepland. Deze methode wordt ingezet bij grotere projecten en is ook geschikt voor ontwerpprojecten waarbij op voorhand lastig te zeggen is hoe het proces er precies uit gaat zien. Uit de interviews is gebleken dat er bij de meeste projecten wel een balkenplanning wordt gemaakt, meestal in MS Project of in Excel. Deze manier van plannen wordt vaak bij de grotere projecten nog aangevuld met probabilistisch plannen of planningssessies. Probabilistisch plannen wordt vooral gedaan door de personen van de PMC Constructiemanagement. Planningssessies werden vooral genoemd binnen de sectoren ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Infrastructuur en mobiliteit’. Ook binnen de sector ‘Delta’s, kusten en rivieren’ is er gesproken over planningssessies alleen deze hebben een informeler karakter. De doorlooptijden van de activiteiten worden op verschillende manieren bepaald maar de projectmedewerkers lijken altijd wel betrokken te worden. Ook wordt er op verschillende manieren gereageerd als er verstoringen optreden, in iets meer dan de helft van de gevallen zorgt de opdrachtgever voor deze verstoringen. Het meest genoemde obstakel voor een goed planningsproces is de motivatie van de projectmedewerkers en de projectleider om serieus met de planning bezig te gaan. Het goed en snel in beeld brengen van de afhankelijkheden is het grootste voordeel van de planningssessies, iedereen op één locatie krijgen is daarbij het grootste obstakel. Omdat er binnen Witteveen+Bos vaak in MS Project wordt gepland betekent dit dat er in feite vaak gebruik wordt gemaakt van de Critical Path Method, deze zit namelijk verwerkt in dit programma. De Critical Path Method is niet ideaal voor ontwerpprojecten omdat deze projecten teveel onzekerheden bevatten. Daarom wordt aanbevolen om niet teveel tijd te steken in een MS Project planning. De focus kan beter komen te liggen op het vooraf goed in kaart brengen van de afhankelijkheden. Activiteiten kunnen het beste zo kort mogelijk van tevoren ingepland worden. Zo wordt de grip op de uitvoering van de werkzaamheden versterkt en raakt het personeel positiever betrokken bij de planning dan nu het geval is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77192
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page