University of Twente Student Theses

Login

Stress in de beekdalen? : Een kwantitatieve studie naar de modelnauwkeurigheid en toekomstige debietontwikkeling in het beekdalgebied van Waterschap Noorderzijlvest voor 2050 door klimaatextremen.

Verdonk, V.A. (2018) Stress in de beekdalen? : Een kwantitatieve studie naar de modelnauwkeurigheid en toekomstige debietontwikkeling in het beekdalgebied van Waterschap Noorderzijlvest voor 2050 door klimaatextremen.

[img] PDF
3MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is om in te gaan op de invulling en uitvoer van gebied specifieke stresstesten. Dit is belangrijk omdat vastgesteld is dat gemeenten en waterschappen uiterlijk in 2019 een eerste stresstest uitvoeren maar, onbekend is op welke manier modelmatig invulling kan worden gegeven aan de uitvoer van deze test voor verschillende deelgebieden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn mogelijke onderzoeksrichtingen voor stresstesten en wat is het effect van deze test op het Drentse beekdalgebied van waterschap Noorderzijlvest? Een model van het beekdalgebied wordt hierbij gebruikt voor benadering van effecten door klimaatverandering. Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag richt dit onderzoek zich eerst op de mogelijke onderzoeksrichtingen voor stresstesten waarvoor door inventarisatie bij hydrologen, de model constructeur en een risicodialoog ontwerpmethoden met bestaande SOBEK-software zijn bepaald. Vervolgens wordt een stresstestbenadering voor extreme debietwaarden uitgevoerd. Hierbij is voor het onderzoeksgebied een onderzoeksmodel geconstrueerd en geactualiseerd waarna prestaties van het onderzoeksmodel zijn geëvalueerd en klimaatscenario’s zijn doorgerekend. Uit uitkomsten van de inventarisatie blijkt dat de invloeden van klimaatverandering modelmatig in beeld kunnen worden gebracht afhankelijk van de insteek van een stresstest. Inzicht kan hierbij worden verkregen met betrekking tot debietwaarden en waterstanden waarbij een globaal beeld van de hoeveelheid grondwater is op te stellen. Effecten van wateroverlast kunnen hierbij worden onderzocht aan de hand van verschillende neerslagontwerpmethoden terwijl dit voor droogte momenteel niet mogelijk is door modelbeperkingen. Uit modelsimulaties blijkt vervolgens dat bij een toekomstbenadering voor de waterkwantiteit in het Drentse beekdalgebied van waterschap Noorderzijlvest aan de hand van verkregen modelprestaties niet kan worden aangenomen dat simulatieresultaten van het onderzoeksmodel direct overeenkomen met een waargenomen situatie. Een uitwerking van deze deelvraag leidt tot de stressbenadering. De mate van klimaatverandering op basis van de toegepaste extreme scenario’s resulteert in een piekdebiettoename van drie tot vier procent.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77209
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page