University of Twente Student Theses

Login

Opleiding Familie-Ervaringsdeskundigen binnen de GGz : Wat zijn verwachtingen en behoeftes?

Melenk, Jandia (2019) Opleiding Familie-Ervaringsdeskundigen binnen de GGz : Wat zijn verwachtingen en behoeftes?

[img] PDF
216kB
Abstract:Inleiding: Een vijfde van alle mantelzorgers in Nederland zorgt voor iemand met een psychiatrische aandoening. Deze groep loopt meer risico op (ernstige) overbelasting en gezondheidsschade dan ander mantelzorgers (b.v. van ouderen). Onderzoek toont aan dat de bestaande mantelzorgondersteuning niet aansluit bij hun behoeftes. Daar waar de kennis en ervaring van (ex) GGz cliënten een belangrijke pijler vormt voor het herstel van de cliënt, zou de kennis en ervaring van mantelzorgers waardevol zijn bij de begeleiding, ondersteuning en herstel van andere mantelzorgers. In 2016 is in de regio Twente een project gestart om familieleden van (ex) GGz cliënten op te leiden tot familieervaringsdeskundigen (FED) die (betaald) kunnen worden ingezet binnen GGz instellingen. Om ervoor zorg te dragen dat de vereiste ondersteuning bij de doelgroep aansluit is het nuttig om de behoeftes en verwachtingen van de doelgroep met betrekking tot de training in kaart te brengen en te evalueren of iemand geschikt is aan de training FED deel te nemen. Methode: Er zijn acht vrouwen van Nederlands afkomst tussen de 35-65 jaar die in hun verleden mantelzorger waren (of nog zijn) voor een familielid of naaste met een psychiatrische aandoening geïnterviewd. Er werd een semigestructureerde interview en de EDIZ-plus afgenomen. De data werd kwalitatief geanalyseerd. Resultaten: Het merendeel heeft zich voor de training aangemeld om andere families te ondersteunen. Deelnemers zien de meerwaarde van FED in de professionele ondersteuning door lootgenoten en in de rol van mediator tussen familie, hulpverlening en cliënt. Ze willen zodanige kennis en vaardigheden opdoen dat ze in staat zijn de eigen ervaring op professionele wijze in te zetten. Ze hebben behoefte aan erkenning/waardering vanuit de professionele hulpverlening, vertrouwen in de eigen deskundigheid en ondersteuning door de eigen vakgroep. Het invullen van de EDIZ-plus werd door elk participant als makkelijk ervaren. Geen deelnemer ervaart op het moment van afname meer dan een lichte belasting door het geven van zorg. Conclusie: De training FED moet deelnemers in staat stellen de eigen ervaringen op professionele wijze in te kunnen zetten om andere families/naasten van (ex) GGz cliënten te ondersteunen. De successen met cliënt-ervaringswerkers zouden als inspiratie kunnen dienen voor de inzet van FED binnen de GGz. De EDIZ-plus kan als meetinstrument dienen om te evalueren of iemand geschikt is om als FED opgeleid te worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:70 social sciences in general, 77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77227
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page