University of Twente Student Theses

Login

Sterke kanten, ze zijn een deel van mij : de percepties van jonge hoogopgeleiden over het inzetten van sterke kanten voor het behalen van een gezondheidsdoel : een kwalitatieve studie

Meulenbroek, M.A.E. (2019) Sterke kanten, ze zijn een deel van mij : de percepties van jonge hoogopgeleiden over het inzetten van sterke kanten voor het behalen van een gezondheidsdoel : een kwalitatieve studie.

[img] PDF
636kB
Abstract:Inleiding: Een goede gezondheid is belangrijk in het leven en hangt voor een groot deel af van gewoontes. Deze kunnen veranderd worden door het behalen van gezondheidsdoelen. Onderzoek toont aan dat het inzetten van sterke kanten een positief effect heeft op het behalen van doelen en op het welbevinden. Echter is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen sterke kanten, het en behalen van gezondheidsdoelen. Dit onderzoek streeft daarom naar een antwoord vinden op de vraag: Wat zijn de percepties van mensen over het gebruik van sterke kanten bij het behalen van hun gezondheidsdoelen. Methode: Tien deelnemers hadden vier weken lang aan een zelfgekozen gezondheidsdoel gewerkt. De deelnemers waren geselecteerd door middel van convenience sampling. Ze hadden vooraf, door middel van een lijst gebaseerd op de Clifton Strengths Finder, drie sterke kanten gekozen die ze probeerden in te zetten tijdens het werken aan dit doel. Tijdens deze vier weken waren er per deelnemer drie semi-gestructureerde interviews afgenomen, aan het begin, na twee weken en na vier weken. Deze interviews waren aan de hand van een codeerschema geanalyseerd. Dit codeerschema was door middel van een iteratief proces tot stand gekomen. Eerst werden er door middel van open coderen twee hoofdthema’s geselecteerd: (1)gezondheidsdoel en (2)sterke kanten. Aan de hand van deze twee thema’s waren de rest van de interviews gecodeerd. Al deze codes werden door middel van axiaal coderen samengevoegd tot 21 codes. Resultaten: Meest vooraanstaand was dat de deelnemers het inzetten van sterke kanten niet als een bewust proces beschouwden. Ze gaven aan dat ze het ervaren als een onbewust proces en dat sterke kanten eerder voelen als deel van zichzelf in plaats van een stuk gereedschap dat ingezet kan worden voor het behalen van een doel. Deelnemers omschreven sterke kanten dan ook als deel van het karakter. Deelnemers gaven echter wel aan dat het werken met sterke kanten ze wel heeft geholpen met het behalen van hun doelen en dat ze een stijging in hun welbevinden hebben ervaart. Discussie: Het is niet duidelijk of er gesproken kan worden over sterke kanten of dat het eerder een onderdeel is van het karakter. Deelnemers gaven aan dat ze sterke kanten onbewust ingezet hebben maar dat dit door middel van reflectie duidelijk werd. Het lijkt erop dat hier sprake is van een dual process model. Meer onderzoek is echter nodig om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Unknown organization, Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:70 social sciences in general
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/77294
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page