University of Twente Student Theses

Login

Hoe zeg je stop? : Een exploratief onderzoek vanuit een pragmatisch communicatieve benadering naar hondentherapie bij adolescenten met een angststoornis

Bongers, D. (2019) Hoe zeg je stop? : Een exploratief onderzoek vanuit een pragmatisch communicatieve benadering naar hondentherapie bij adolescenten met een angststoornis.

[img] PDF
5MB
Abstract:Het doel van het onderzoek in algemene zin is het verkrijgen van meer inzicht in dierondersteunde therapie (Animal Assisted Therapy). Als uitgangspunt is hondentherapie genomen. Met het toevoegen van een hond tijdens de therapie verandert de therapeutische relatie van een dyade (cliënt-therapeut) naar een triade (cliënt-hond-therapeut). Door de triadische interactie in kaart te brengen kan inzicht worden verkregen in hoe hondentherapie verloopt en dit kan mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de therapie. Hiervoor zijn video-opnames gemaakt van hondentherapiesessies bij Hulphond Nederland. Het huidig onderzoek richt zich op de interacties tijdens de oefening 'grenzen aangeven'. In eerste instantie is met de communicatietheorie van Watzlawick een codeschema geconstrueerd waarbij gefocust ligt op de aspecten symmetrie/complementariteit en het betrekkingsniveau. Vervolgens is deze toegepast bij adolescenten met een angststoornis, waarbij enkele kenmerken naar voren komen die de interactie tijdens hondentherapie lijken te typeren. Het inzetten van een hond binnen een therapeutische setting lijkt van toegevoegde waarde te zijn. In interactie met een hond kan de cliënt de ‘strijd’ aangaan en een leidendepositie innemen. Vervolgonderzoek is nodig om de betrouwbaarheid van het codeschema en de generaliseerbaarheid van de bevindingen te vergroten door te kijken naar andere doelgroepen en onderdelen en een grotere groep respondenten.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Hulphond Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/77425
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page