University of Twente Student Theses

Login

Dashboard subsidiemogelijkheden Monumentaal Erfgoed Nederland

Koop, T. (2018) Dashboard subsidiemogelijkheden Monumentaal Erfgoed Nederland.

[img] PDF
1MB
Abstract:HERMON Erfgoed houdt zich bezig met het herbestemmen van monumentaal erfgoed. De werkzaamheden bestaan uit de acquisitie van nieuwe projecten, de daadwerkelijke herbestemming uitvoeren en het uiteindelijk verkopen of verhuren van een project. Monumenteigenaren zijn volgens de Erfgoedwet uit 2016 verplicht om hun monument zodanig te onderhouden dat instandhouding gewaarborgd is. Daarom worden er vanuit de overheid verschillende regelingen beschikbaar gesteld om eigenaren te ondersteunen in de rechten en plichten van de Erfgoedwet. Hierbij ondervindt HERMON Erfgoed problemen omdat er geen duidelijk overzicht in Nederland is van alle beschikbare monumentensubsidies. De doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een overzicht waardoor HERMON Erfgoed sneller inzicht kan krijgen in de beschikbare monumentensubsidies in Nederland. Daarnaast wordt er aan de hand van dit opgestelde product geanalyseerd of er mogelijkheden zijn om de prestaties met betrekking tot subsidies te verbeteren. De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat zijn voor HERMON Erfgoed de mogelijkheden om effectiever gebruik te maken van monumentensubsidies in Nederland? Het onderzoek bestaat uit twee fases. Allereerst worden alle beschikbare regelingen op drie verschillende overheidsniveaus geanalyseerd om deze uiteindelijk te integreren en op een overzichtelijke manier te presenteren. Hiervoor is veel deskresearch uitgevoerd. Voornamelijk is hierbij gekeken naar de websites van verantwoordelijke overheden, evaluatierapporten van individuele regelingen, relevante onderzoeksrapporten en bestuursverordeningen. In de tweede fase zijn de prestaties van HERMON Erfgoed beoordeeld aan de hand van het opgestelde overzicht. Hiervoor zijn er vier herbestemmingsprojecten gekozen die voldoen aan de criteria: recent, verschillende provincies & verschillende categorieën. Data is verzameld door middel van interviews met de verantwoordelijke projectleiders over de QuickScan van ieder project. Het onderzoek heeft in de eerste plaats het Dashboard Subsidiemogelijkheden Monumentaal Erfgoed Nederland opgeleverd welke in hoofdlijnen snel overzicht biedt in de beschikbare monumentensubsidies in Nederland. Hierbij zijn alle factoren meegenomen die invloed hebben op de subsidiemogelijkheden in een bepaalde situatie. Door gebruik te maken van het dashboard worden de subsidiemogelijkheden per situatie sneller inzichtelijk en kan er worden doorgeschakeld naar verdere informatie. Hierdoor biedt het dashboard een mooi houvast om het gesprek met de subsidieverstrekker aan te gaan. Daarnaast heeft het onderzoek een handleiding opgeleverd hoe het dashboard gebruikt kan worden inclusief een voorbeeld hoe het kan leiden tot strategische afwegingen. De prestaties van HERMON Erfgoed uit het verleden worden als goed beoordeeld. De mogelijkheden worden voor ieder project op de verschillende overheidsniveaus onderzocht. Een opmerkelijk resultaat is dat er binnen HERMON Erfgoed geen standaardprocedure is hoe projectleiders monumentensubsidies tijdens de acquisitie moeten opnemen in de QuickScan. Naast het dashboard, dat van belang kan zijn voor alle spelers binnen het monumentale werkveld, heeft het onderzoek ook een aantal concrete aanbevelingen opgeleverd voor HERMON Erfgoed: 1. Opstellen van een beleidsdocument waarin wordt vastgelegd hoe binnen HERMON Erfgoed moet worden omgegaan met monumentensubsidies in de QuickScan. Het dashboard en de handleiding in paragraaf 2.3 kunnen hiervoor als basis worden genomen. 2. Gezien het dynamische team van HERMON Erfgoed moeten projectleiders in de toekomst altijd geattendeerd worden op het feit dat het dashboard met subsidiemogelijkheden bestaat. 3. Monumentensubsidies als vast agendapunt opnemen in de maandelijkse vergadering met alle projectleiders. Hierdoor kan kennis worden uitgewisseld en kan worden gecontroleerd of mogelijkheden voldoende onderzocht worden. 4. Het dashboard en dit eindrapport als toelichting in de map acquisitie op de server plaatsten waardoor projectleiders over de informatie beschikken en de algemene kennis over monumentensubsidies binnen HERMON Erfgoed wordt vergroot. 5. Integreren van subsidiemogelijkheden uit het dashboard met projectplanning. Door dit samen te laten vallen kunnen er extra subsidiemogelijkheden gecreëerd worden. Ook kunnen projectleiders tijd en energie besparen wanneer een indieningstermijn verstreken is. 6. Actueel houden van het dashboard door dit op te nemen in het takenpakket van een medewerker zodat het ook in de toekomst van waarde kan zijn. Dit is voornamelijk van belang omdat regelingen op regionaal niveau maar voor beperkte perioden worden vastgesteld. 7. Als aanvulling op een aantal voorgaande aanbevelingen kan er binnen HERMON Erfgoed een betere invulling worden gegeven aan de kwaliteitszorg van de (interne) QuickScans. De kwaliteitszorg kan ervoor zogen dat subsidies in de toekomst uniform worden behandeld binnen de organisatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77453
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page