University of Twente Student Theses

Login

Ruimtelijke Klimaatadaptatie op lokaal niveau : Een vergelijkende studie tussen Enschede en Zwolle

Groenia, S. (2019) Ruimtelijke Klimaatadaptatie op lokaal niveau : Een vergelijkende studie tussen Enschede en Zwolle.

[img] PDF
1MB
Abstract:Klimaatverandering is het maatschappelijke thema van deze tijd. Tegelijkertijd heeft de wereld ook te maken met toenemende urbanisatie. Een grootte uitdaging is om steden klimaatbestendig in te richten. Hierbij speelt de lokale overheid een belangrijke rol. Zij is echter sterk afhankelijk van lokale initiatieven en het combineren van klimaatadaptatie met andere investeringen. Sinds kort wordt de aanpak van klimaatadaptatie in Nederland ondersteund en aangejaagd door het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA, 2017) en de Nationale Adaptatie Strategie (NAS, 2016). Hierbij wordt nadruk gelegd op de belangrijke rol van de gemeenten (de lokale overheid), het betrekken van externe partijen en een integrale aanpak van klimaatadaptatie. Het doel van het DPRA is om klimaatrobuust handelen verankerd te hebben in beleid en handelen in 2020 en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. Het DPRA werkt volgens de ‘weten, willen, werken’ methodiek. De eerste stap is het in kaart brengen van de kwetsbaarheden (weten). Hierbij worden de gevolgen van de vier klimaatproblemen (wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen) in beeld gebracht middels een stresstest. Vervolgens worden de ambities geformuleerd en vastgelegd in de adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda (willen). De laatste stap is het verwezenlijken van de doelen door maatregelen te nemen (werken). De gemeenten Enschede en Zwolle zijn al voor de komst van het DPRA begonnen met de aanpak van klimaatadaptatie. Beide gemeenten hebben een eigen invulling gegeven aan de aanpak van klimaatadaptatie, waardoor er overeenkomsten en verschillen zijn. Dit onderzoek geeft een analyse van de aanpak van klimaatadaptatie op lokaal niveau. Hierbij worden de klimaatadaptatie processen van de gemeente Enschede en de gemeente Zwolle geanalyseerd op twee schaalniveaus, met bijbehorende betrokken actoren. Doelstelling en onderzoeksvraag Het primaire doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aanpak van klimaatadaptatie op lokaal niveau. Dit inzicht wordt verkregen door de analyse van het proces van klimaatadaptatie op stadsniveau en op projectniveau, met extra nadruk op de mate van betrokkenheid van actoren. De hoofdvraag en de deelvragen zorgen ervoor dat dit inzicht verkregen wordt. De hoofdvraag is: Hoe hebben de gemeente Enschede en de gemeente Zwolle de knelpunten voor ruimtelijke adaptatie, in samenwerkingen met relevante actoren, bepaald en hoe hebben de gemeentes één specifiek knelpunt aangepakt?
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77501
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page