University of Twente Student Theses

Login

“Dat stuk inzicht aan het begin, dat heeft mij heel erg geholpen.” : Een interview studie naar ervaringen van cliënten met een blended behandelmodel gericht op Sustainable Mental Health

Disse, M.R. (2019) “Dat stuk inzicht aan het begin, dat heeft mij heel erg geholpen.” : Een interview studie naar ervaringen van cliënten met een blended behandelmodel gericht op Sustainable Mental Health.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Embargo date:1 April 2024
Abstract:Achtergrond Naast de recente structuurverandering binnen de ggz in Nederland heeft er over de laatste twintig jaar een verschuiving plaatsgevonden in de visie op mentale gezondheid. De focus van behandelingen ligt in toenemende mate op het bevorderen van eigen regie en zelfmanagement. Parallel wordt steeds meer gebruik gemaakt van blended behandelingen binnen de eerstelijnszorg. Echter bestaat er nog weinig onderzoeken hoe cliënten deze insteek ervaren. Onderzoeksvraag Hoe ervaren cliënten de online-welkomstmodule in combinatie met het eerste gesprek binnen het blended e-Mental health behandelmodel gericht op duurzame mentale gezondheid? Methode De data werd verzameld door middel van semigestructureerde interviews die bij negen vrijwilligers werden afgenomen. Het onderzoek werd opgezet met een interview design. De studie heeft een exploratief karakter. Er werd niet naar saturatie gestreefd. Met behulp van de codeersoftware atlas.ti werd middels een bottom-up benadering een codeerschema opgesteld om de ervaringen van cliënten met de welkomstmodule en het gesprek in kaart te brengen. Resultaten De meerderheid van de geïnterviewden heeft de online welkomtmodule in combinatie met het eerste gesprek als positief ervaren. Het vaakst genoemde beleefde effect was inzicht in de eigen situatie. Echter heeft slechts een cliënt opgemerkt dat dit inzicht nog verdiept werd tijdens het eerste gesprek. De helft van de respondenten rapporteerde dat de behandelaar geen feedback op de welkomstmodule heeft gegeven. Door het invullen van de welkomstmodule voelden de meeste geïnterviewden goed voorbereid op de intake. Met betrekking op het eerste gesprek gaven de meeste deelnemers aan dat ze een `goede klik´ met behandelaren het meest belangrijke in een gesprek vinden. Conclusie Samenvattend kan worden gesteld dat de welkomstmodule in combinatie met het eerste gesprek bij Mindfit door de meerderheid van de ondervraagden als positief werd ervaren. Het heeft de meeste deelnemers geholpen om inzicht in hun situatie te krijgen. Het feit dat bijna de helft van de ondervraagden geen feedback heeft ontvangen op de inhoud van de welkomstmodule is verrassend en impliceert verder onderzoek naar redenen hiervoor. De belangstelling die cliënten hebben voor de relatie met de behandelaar in blended care geeft aanleiding voor verder onderzoek naar deze relatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/77568
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page