University of Twente Student Theses

Login

Waarborgen van de meerwaarde van EMVI in de uitvoeringsfase

Daatselaar, A. van (2019) Waarborgen van de meerwaarde van EMVI in de uitvoeringsfase.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor de afdeling Inkoop en Advies is er onduidelijkheid of de meerwaarde van een EMVI aanbesteding wordt gerealiseerd in de uitvoering en of de methodes die worden gebruikt voor de beheersing voldoen. Daarom willen ze graag een advies over de waarborging van de meerwaarde van EMVI in de uitvoeringsfase. Momenteel is de afdeling inkoop ook werkzaam aan een “EMVI gids”, waar dit advies eventueel ook input voor kan vormen. Dit onderzoek omvat twee delen, de huidige stand van zaken wordt onder de loep genomen en aspecten die verbeterd kunnen worden worden besproken. Voor dit onderzoek zijn negen case studies geselecteerd. De EMVI criteria van de case studies werden beschreven en gecategoriseerd onder kwalitatief of kwantitatief criterium en onder proces of product criterium. Vervolgens werden de case studies besproken tijdens een interview met een betrokkene bij het betreffende project. Hier werd het verschil tussen de aangeboden en gerealiseerde meerwaarde besproken. Vervolgens werden factoren die het verlies in meerwaarde of juist het succes op een rijtje gezet. Tenslotte werd met deze informatie in combinatie met overige informatie uit de interviews adviezen gevormd hoe verlies in de meerwaarde in toekomst kan worden voorkomen. De gevonden informatie werd teruggekoppeld met de EMVI gids. De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Hoe wordt de aangeboden kwaliteitsmeerwaarde van een EMVI aanbesteding gewaarborgd in de uitvoeringsfase en hoe zou dit proces verbeterd kunnen worden?’. De belangrijkste bevinding is dat er momenteel geen vast beheersmethode is voor de waarborging van de EMVI meerwaarde. De methodes die worden gebruikt zijn het opnemen van de beloftes in het contract en deze controleren, het bijhouden van een los document met de beloftes en deze bespreken bij het voorgangsoverleg en een audit. Daarnaast zijn er ook projecten waar geen beheersmethode wordt gebruikt. Het advies is om de verschillende beheersmethodes te beschrijven met bijvoorbeeld voor- en nadelen zodat er een overwogen keuze kan worden gemaakt voor de beheersmethode. Daarnaast wordt de verbinding tussen de verschillende projectfases gemist. Gewenst zou zijn om meer terugkoppeling te hebben tussen de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Zodat het proces is in de toekomst verbeterd kan worden. Een ander verbeterpunt is de evaluatie van de EMVI criteria. Momenteel gebeurt dit nog beperkt en voor een kleine groep. Een idee zou zijn om de EMVI criteria centraal te evalueren. Zodat personen niet betrokken bij het betreffende project hier ook van kunnen leren. Deze evaluatie kan ook als inspiratiebron worden gebruikt voor toekomstige EMVI aanbestedingen. Het was uiteindelijk niet mogelijk om conclusies te trekken over de invloed van het type van het criterium op de prestatie uit de case studies. Met type wordt een kwalitatief of kwantitatief criterium of een product of proces criteria bedoelt. Er waren te weinig kwantitatieve criteria en product criteria om een link te leggen met de prestatie van de criteria. Wel werden deze criteria juist als makkelijker te waarborgen genoemd tijdens de interviews.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77876
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page