University of Twente Student Theses

Login

Methodiek om persoonsvolgend budget te berekenen binnen de langdurige ouderenzorg

Muller, B.J. (2019) Methodiek om persoonsvolgend budget te berekenen binnen de langdurige ouderenzorg.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van Vreelandgroep, organisatieadviesbureau in de zorg, is er een methodiek ontworpen om het persoonsvolgend budget (PVB) van een cliënt te berekenen. Het PVB is een budget dat cliënten zelf kunnen gebruiken om diensten in te kopen bij de organisatie die passend zijn bij hun eigen wensen en behoeften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij Manna, een zorgorganisatie in Enschede, op locatie de Cypressenhof waar ouderen met dementie wonen. Probleembeschrijving Het kernprobleem is dat Manna onvoldoende inzicht heeft in de kosten op cliëntniveau. Hierdoor weten zij niet wat de mogelijkheden/beperkingen van zorg en welzijn zijn op cliëntniveau. Dit draagt eraan bij dat de cliënt niet de hoeveelheid regie heeft over zijn/haar leven, als dat de organisatie voor de cliënten wenst. Zodra de organisatie meer inzicht in haar kosten heeft op cliëntniveau, krijgen zij de mogelijkheid om te kijken welke middelen zij beschikbaar kunnen stellen om de regie van de cliënt te vergroten. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan het persoonsvolgend budget van een cliënt binnen de langdurige ouderenzorg worden berekend? Methodiek Allereerst wordt de netto-opbrengst per cliënt bepaald. Door daarna de kosten te verdelen over vijf budgetten, namelijk: het persoonsvolgend budget, het groepsbudget, het afdelingsbudget, het locatiebudget en het concernbudget, wordt inzicht verkregen in de kosten die onder het PVB vallen. De kosten van het PVB worden gedeeld door de totale kosten van de locatie en dat geeft een percentage. Voor de locatie de Cypressenhof is dit circa 40%. Wat inhoudt dat 40% van de geleverde zorg persoonsvolgend is. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met de netto-opbrengst per cliënt. Het bedrag dat hieruit komt is het persoonsvolgend budget van de cliënt. Hiermee is de inkomstenkant van het PVB bepaald. Voor de kostenkant zijn voor alle activiteiten de kostprijzen berekend met de Activity Based Costing methode. Deze kostprijzen zijn benodigd zodat de organisatie weet wat bijvoorbeeld een halfuur douchen kost. Als een cliënt zegt dat hij/zij drie keer in de week een halfuur wil douchen, kan de organisatie berekenen wat dit kost, want zij weten de kostprijs van douchen. Door van alle wensen en behoeften van de cliënt te berekenen wat dit kost, kan de organisatie kijken of dit binnen het PVB van de cliënt valt en dus of alle wensen en behoeften mogelijk zijn. Bij het bepalen van de kostprijzen was het ingewikkeld om de indirecte kosten per activiteit te berekenen. Met het bepalen van de kostprijzen is de methodiek om het PVB te bepalen en in te kunnen vullen afgerond. Door invulling te geven aan het PVB, bijvoorbeeld door een gesprek tussen de medewerker, de cliënt en diens familie, krijgt een cliënt meer regie over zijn/haar leven. 5 Conclusie en aanbevelingen Tijdens dit onderzoek is een methodiek ontworpen die het persoonsvolgend budget van een cliënt berekend en de mogelijkheid biedt hier een invulling aan te geven. Dit onderzoek beveelt aan de methodiek in gebruik te nemen, deze kan echter niet direct geïmplementeerd worden, doordat dit een impact kan hebben op de organisatie. In dit onderzoek is ontdekt dat voorafgaand en tijdens de implementatie vraagstukken naar voren komen waarover goed moet worden nagedacht. Zo wordt de methodiek per individuele cliënt ingevuld, waarbij inzicht in de tijdsbesteding per activiteit benodigd is. Voordat gestart wordt met de implementatie beveelt het onderzoek aan te achterhalen wat de vraag van de individuele cliënt is, zodat bijvoorbeeld de personeelsplanning hierop aangepast kan worden. Verder kan het voorkomen dat de cliënt over zijn/haar budget gaat en dus geld tekortkomt om zijn/haar wensen en behoeften tot recht te laten komen. Het tegenovergestelde daarvan is dat de cliënt geldt overhoudt. De keuze wat hiermee gedaan wordt, is volledig aan de organisatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Vreelandgroep, Bilthoven, Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:83 economics
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/78089
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page