University of Twente Student Theses

Login

Klinische haalbaarheid en inzetbaarheid van een preopratief 3D-geprint model bij de behandeling van cholesteatoom patiënten

Brink, R.S.A ten and Ginkel, L.A. van and Kaaij, F.A. van der and Veerhoek, L.M.G. (2019) Klinische haalbaarheid en inzetbaarheid van een preopratief 3D-geprint model bij de behandeling van cholesteatoom patiënten.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Achtergrond: Ondanks dat een cholesteatoom een zeldzame aandoening is, moet de impact op het leven van individuele patiënten niet worden onderschat. Bij operatieve verwijdering is het lastig om het cholesteatoom volledig te verwijderen, waardoor in 5 tot 30% van de gevallen een recidief ontstaat. Daarnaast wordt tijdens de operatie bot verwijderd, wat leidt tot verminderde beengeleiding en beperking van het zelfreinigende vermogen van de gehoorgang. Door preoperatief een beeld te vormen van de grootte van het cholesteatoom en de hoeveelheid te verwijderen bot van de individuele patiënt, kunnen deze problemen eventueel verminderen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het maken van een 3D-geprint model. Doel: De klinische haalbaarheid en inzetbaarheid testen van een preoperatief 3D-geprint model van het os temporale met geïndiceerde landmarks en het cholesteatoom van een individuele patiënt, aan de hand van een CT-scan. Methode: Met behulp van segmentatiesoftware is het os temporale (slaapbeen) met geïndiceerde landmarks en het cholesteatoom gesegmenteerd uit een CT-scan. Door deze onderdelen als aparte STL bestanden te exporteren konden deze in verschillende tinten worden geprint op twee verschillende 3D-printers. Op deze 3D-geprinte modellen is door een arts een mastoïdectomie uitgevoerd. De klinische haalbaarheid en inzetbaarheid zijn getoetst met vooraf opgestelde vragenlijsten op basis van een 5-punts Likertschaal. Resultaten: De resultaten van de vragenlijsten worden door middel van frequentietabellen en een boxplot weergegeven. Hieruit volgt dat de aspecten: duur van het leerproces die het 3D-geprinte model vergt; tijd waarbinnen het model beschikbaar is; overeenkomst tussen gevoel van boren in het 3D-geprinte model en boren in bot; bijdrage van het 3D-geprinte model aan de preoperatieve behandelkeuze van een arts; voorbereiding op mastoïdectomie; noodzakelijkheid van de weergave van landmarks en gebruik van kleuren voor anatomische oriëntatie met een voldoende (≥3.5) of goed (≥4.0) zijn beoordeeld. De aspecten: de mate van technische hulp die een arts nodig heeft bij het verkrijgen van een 3D-geprint model; de overeenkomst tussen anatomie zoals weergegeven in het model en werkelijke anatomie van de patiënt en markering van anatomische grenzen zijn met een onvoldoende (< 3.5) beoordeeld. Conclusie: De toevoeging van 3D-geprint model van het os temporale met geïndiceerde landmarks en cholesteatoom op basis van Computed Tomography, is inzetbaar en beperkt haalbaar bij canal wall-up of canal wall-down mastoïdectomie bij patiënten met een verworven cholesteatoom.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/78115
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page