University of Twente Student Theses

Login

Nut en noodzaak van Cirkel van Willis bepaling bij interventie carotisstenose

Binnekamp, C.W. and Dijk, H.H. van and Heggeler, R.M. ten and Verlaan, P. (2019) Nut en noodzaak van Cirkel van Willis bepaling bij interventie carotisstenose.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Aanleiding: Pas tijdens een CEA wordt geconcludeerd middels een EEG of een shunt nodig is. Om artsen beter voor te bereiden op de CEA en patiënten beter in te lichten is de vraag of voorafgaande aan de CEA voorspeld kan worden problematiek gaat optreden tijdens CEA. Dit wordt gedaan aan de hand van CTA-beelden welke standaard worden gemaakt voorafgaande aan een CEA. Methode: Literatuuronderzoek is gedaan naar parameters welke de collateraal functie van de CvW voorspellen. Ook zijn anatomische variaties onderzocht waarbij afklemming van de a. carotis vanuit de literatuur niet mogelijk blijkt. In dit onderzoek zijn, met behulp van retrospectieve data-analyse, 22 patiënten geïncludeerd, welke een CEA hebben ondergaan binnen het ZGT te Hengelo en Almelo in de periode februari 2013 tot en met december 2018. Diameters van de verschillende segmenten van de CvW zijn gemeten via TeraRecon. De sensitiviteit, specificiteit, positieve en negatieve predictieve waardes en odds ratio's zijn bepaald. Resultaten: Sensitiviteit: 90.1%, specificiteit: 60.0%, positieve predictieve waarde: 71.4%, negatieve predictieve waarde: 85.7%. De odds ratio's van missende Acom, P1 ipsi-, contra- en bilateraal, A1 ipsi- en contralateraal en de combinatie A1 en Pcom ipsilateraal liggen boven de 1. De overig berekende odds ratio's zijn gelijk of lager dan 1. Conclusie: Kans op problematiek bij afsluiting kan worden voorspeld aan de hand van de anatomische functionaliteit van de CvW. Naast de anatomische variaties kunnen andere oorzaken ten grondslag liggen aan het optreden van links-rechts verschillen op de EEG. Met een grotere onderzoekspopulatie kunnen de berekende odds ratio's geverifieerd worden. Op het moment dat er meer zekerheid is over het verband tussen de anatomie van de CvW en de kans op problematiek is aan te raden om de voorspelling van de collateraal functie van de CvW toe te passen als standaardzorg vooraf aan een CEA.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:50 technical science in general
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/78123
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page