University of Twente Student Theses

Login

Transcutane bilirubinemetingen bij pasgeborenen : Kunnen er bloedafnames bij individuele pasgeborenen voorkomen worden?

Doorn, N. and Lip, S.G.J. and Timmermans, N.A. and Vanwinsen, L. (2019) Transcutane bilirubinemetingen bij pasgeborenen : Kunnen er bloedafnames bij individuele pasgeborenen voorkomen worden?

[img] PDF
3MB
Abstract:Aanleiding: Hyperbilirubinemie komt bij 60-80% van de pasgeborenen voor en kan irreversibele hersenschade (kernicterus) veroorzaken bij een zeer hoge totaal serum bilirubine concentratie (TSB). Kernicterus kan met behulp van fototherapie voorkomen worden. Om te bepalen of fototherapie gestart moet worden, dienen regelmatig invasieve TSB-bepalingen plaats te vinden. Een alternatief hiervoor zijn transcutane bilirubine (TcB) metingen met de Dräger transcutane bilirubinemeters (JM-103 en JM-105). Echter, doordat deze metingen onnauwkeurig zijn, worden de meters slechts gebruikt als screeningsmethode. Hofmeijer heeft een MATLAB model ontworpen die de TSB voorspelt aan de hand van de TcB-waarden, om daarmee meer invasieve TSB-bepalingen te kunnen vervangen door TcB-metingen. Voordat dit model in de kliniek kan worden toegepast, moeten de volgende vragen beantwoord worden: Wat is de inter-device reproduceerbaarheid van verschillende Dräger transcutane bilirubinemeters van het type JM-103 en JM-105? Welke verbeteringen kunnen er gedaan worden aan het model van Hofmeijer om het klinisch te kunnen toepassen bij individuele patiënten? Hoe groot is de klinische waarde van het model inclusief eventuele verbeteringen? Methode: Om de reproduceerbaarheid van de bilirubinemeters te bepalen is er met dertien meters uit vier verschillende ziekenhuizen gemeten op zes verschillende fantomen die de optische eigenschappen van de neonatale huid nabootsen. Om het model te verbeteren is de gebruikte dataset uitgebreid, is patiëntoverlap tussen test- en trainset voorkomen en is meetdata van slechts één meter gebruikt. De klinische waarde van het verbeterde model is bepaald door te berekenen hoeveel procent van de huidige TSB-bepalingen veilig vervangen kan worden door TcB-metingen. Resultaten: Het maximale verschil tussen de gemeten TcB-waarden van verschillende bilirubinemeters is 61.29 µmol/L bij het fantoom met µa(450 nm) = 3,28 mm-1. Wanneer de verschillen die veroorzaakt kunnen worden door het maken van verschillende fantomen en het bevestigen van verschillende TegadermTM-plakkers daarvan worden afgetrokken, is het maximale verschil in TcBwaarden tussen de dertien meters 56,44 µmol/L. Het MATLAB model dat patiëntoverlap voorkomt en gebruik maakt van data van slechts één bilirubinemeter is het meest klinisch relevant en heeft een RMSE van 18,99 µmol/L. Met dit model kan, bij gebruik van één meter, 19,64% van de huidig afgenomen TSB-bepalingen veilig vervangen worden door TcB-metingen. Conclusie: Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de transcutane bilirubinemeters niet reproduceerbaar zijn. Het MATLAB model is verbeterd, maar kan momenteel voor slechts één meter in de kliniek toegepast worden. Om het model algemeen toe te kunnen passen, is verder onderzoek nodig.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/78212
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page