University of Twente Student Theses

Login

Continu en real-time energiebehoefte meten aan de hand van ademgassen bij kritisch zieke beademde kinderen op de intensive care

Boskma, W. and Gubbels, V.M.A. and Martherus, B.V. and Wolters, J.H.J. (2019) Continu en real-time energiebehoefte meten aan de hand van ademgassen bij kritisch zieke beademde kinderen op de intensive care.

[img] PDF
4MB
Abstract:Aanleiding: Ondervoeding, en soms ook overvoeding, is een veelvoorkomend probleem bij kritisch zieke kinderen die worden beademd op de Kinder Intensive Care. Op dit moment zijn formules met voorspellende waarden de gouden standaard om de energiebehoefte te berekenen, waardoor er slechts een schatting wordt gevormd van de werkelijke energiebehoefte. Indirecte calorimetrie biedt een oplossing, maar wordt nog niet continu en real-time toegepast in de kliniek. In het kader van ge ̈ındividualiseerde gezondheidszorg is er behoefte aan het continu en real-time meten van de energiebehoefte van kritische zieke kinderen aan de hand van de beademing. Doel: Het doel van dit onderzoek is om een wiskundig model in combinatie met een meetopstelling te maken, waardoor de energiebehoefte continu en real-time kan worden berekend door middel van indirecte calorimetrie aan de hand van ademgassen. Methode In het programma Polybench is een wiskundig model gemaakt, waarin met behulp van de formule van Weir het zuurstofverbruik en de koolstofdioxideproductie worden omgerekend naar de benodigde hoeveelheid energie in kilocalorie ̈en. Om het model te testen en de resultaten te analyseren, zijn testmetingen en metingen op zes proefpersonen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen zijn vergeleken met de gouden standaard. De gebruikte zuurstofsensor geeft echter onrealistische waarden, waardoor hiervoor kalibratiemetingen zijn uitgevoerd. Om toch een analyse te kunnen uitvoeren, zijn metingen met een gesimuleerd expiratoir zuurstofsignaal uitgevoerd. Resultaten: De gebruikte zuurstofsensor vertoont een maximale afwijking tussen de 0,9 vol% en 4,5 vol% bij verschillende metingen bij een kalibratie op 100 vol% zuurstof, en een maximale afwijking tussen de 0,9 vol% en 5,5 vol% bij verschillende metingen bij een kalibratie op buitenlucht. De afwijkingen van de berekende energiebehoefte bij een fractie zuurstof van ingeademde lucht van 0,21 lopen op tot 69,42% ten opzichte van de gouden standaard. Bij dezelfde metingen met een gesimuleerde fractie zuurstof van uitgeademde lucht is de maximale afwijking 36,78%. Conclusie en aanbeveling: Theoretisch is het mogelijk om de energiebehoefte van pati ̈enten continu en real-time te berekenen aan de hand van ademgassen. In de praktijk blijkt dat de resultaten van de metingen echter een te grote afwijking hebben om te kunnen bewijzen of het model in combinatie met de huidige meetopstelling correct werkt. Dit kan worden verklaard door de gemeten afwijking van de zuurstofsensor, die niet accuraat genoeg is om het zuurstofverbruik vast te stellen. Daarom wordt geadviseerd om een meer accurate zuurstofsensor aan de meetopstelling toe te voegen, deze op een andere plek in de meetopstelling te bevestigen en vervolgens meer data te verzamelen, zodat er een correcte uitspraak kan worden gedaan over de validiteit en de klinische toepasbaarheid van het systeem.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/78470
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page